Sesin Sürati

 Sesin Sürati

Ses yayılmak için maddesel ortama ihtiyaç duyar. Bir başka deyişle ses boşlukta yayılmaz. Ses kaynaktan çıktıktan sonra önündeki maddeleri titreştirerek etrafa yayılır.

Katı maddelerde tanecikler birbirine yakın ve titreşmeye yatkın olduğundan, ses katı maddelerde daha hızlı yayılır.

Sıvı maddelerde tanecikler birbirine biraz daha uzak olduğundan katılara göre  sesi daha yavaş iletir.

Gaz maddelerde tanecikler birbirinden çok uzak olduklarından titreşmeye ve sesi taşımaya çok yatkın değildirler. Bu yüzden ses gazlarda en yavaş iletilir.

Sesin ortamlardaki yayılma hızlarının karşılaştırılması; Katı> Sıvı> Gaz şeklindedir.
 Sıcaklık değişmemek şartıyla sesin yayılma hızı ortamın yoğunluğuna bağlıdır ve doğru orantılıdır.

Bir maddenin birim hacim başına düşen kütle miktarıdır. Yoğunluk arttıkça tanecik büyüklüğü azalacağı için birim hacimdeki tanecik sayısı artar. Birim hacimdeki tanecik sayısı arttıkça taneciklerin çarpışma hızı yani sesin yayılma hızı artar.
(Genelde katılar sıvılardan, sıvılar da gazlardan daha yoğundur.)

yağışlı günlerde havada yıldırımı gördükten sonra gök gürültüsünü  duymamız, ışığın sesten daha sürati olduğunu gösterir.

Işığın sürati sesin süratinden fazladır. Kapalı bir odadayken sokaktaki kamyonun sesi; bize ulaşıncaya kadar önce gaz ortamdan, sonra katı ortamdan, en son tekrar gaz ortamdan geçerek bize ulaşır.
(GAZ
KATI GAZ)

Ses Bir Enerjidir

 Ses titreşimler sonucu oluşur. Titreşim oluşabilmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Bu yüzden oluşan ses de bir enerjidir. 

Şiddetli sesler, cisimleri titreştirir hatta onların kırılmasına, parçalanmasına yol açabilir.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi damacanadan çıkan ses ile mum alevlerinin hareket etmesi sesin bir enerji olduğunu ve hareket enerjisine dönüştüğünü gösterir.
Opera sanatçısının ince sesi ile bardağı kırması olayında
ses enerjisi hareket enerjisine dönüşür.
Ses, kaynağından çıktıktan belli bir süre sonra duyulamaz. Bu ses enerjisinin taşınırken taneciklerin çarpışması sonucunda
ısı enerjisine dönüşmesi ile açıklanabilir.
Ses kaynağını değiştirmemiz veya sesin şiddetini arttırmamız
sesin süratini değiştirmez.

KADER KISMET

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

BÜYÜK RİSK

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

ONLİNE DENEME

Her Sınıf ve Üniteye Ait Türkiye Sıralamalı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.