Sabit Süratli Hareket

SABİT SÜRATLİ HAREKET

* Alınan yol”, bir cismin hareketi boyunca izlediği yörüngenin toplam uzunluğudur. Bir cismin hareketine başladığı ve hareketini sonlandırdığı yol boyunca geçen süre de zaman” olarak adlandırılır.

 * Bir aracın aldığı yolun bu yolu alması için geçen zamana oranı sürat” olarak tanımlanır. (Birim zamanda alınan yoldur.)

Bu tanıma göre, aynı yolu daha kısa sürede alan hareketli daha süratlidir.

Sürat birimleri,metre / saniye (m/sn)” ve kilometre / saat (km/h)” birimleri ile ifade edilir. Bu birimler kendi aralarında birbirlerine dönüştürülebilir.

NOT: Birimler çevirmede km/h, m/s’ ye çevrilirken 10 ile çarpılır, 36’ya bölünür. m/s, km/h’ ye çevrilirken 36 ile çarpılır, 10’a bölünür.

* Bir hareketlinin eşit zaman aralıklarında eşit yollar alması durumuna “sabit süratli hareket” adı verilir. Hareketlinin, hareketi boyunca süratinde bir değişiklik olmadığından sabit süratle hareket ettiği müddetçe hep aynı sürede aynı mesafede yol alır.

Sabit Süratli Hareket Grafikleri

Yol – Zaman Grafiği:

Hareketli,  hareketi süresince eşit sürelerde eşit yollar alır ve bu nedenle sürati sabittir.
Hareketlinin yol – zaman grafiğinden sürati bulunur. Grafikten seçilen her hangi bir noktanın zaman ve yol eksenlerini kestiği noktalar bulunur. Bu noktalara karşılık gelen değerler sürat formülünde yerine yazılarak sürat hesaplanır.

Yol – zaman grafiği nasıl çizilir?

1. Koordinat sistemi çizilir.
2. Yatay eksene zaman, dikey eksene alınan yol ve birimleri yazılır.
3. Eksenler bölmelendirilir.
4. Tablodaki veriler grafiğe kaydedilir.
5. Noktalar birleştirilerek grafik oluşturulur.

Sürat – Zaman Grafiği:

Hareketli,  hareketi süresince eşit sürelerde eşit yollar alır ve bu nedenle sürati sabittir.
Zaman değişse bile sürat değişmez.
Hareketlinin sürat – zaman grafiğinden aldığı yol bulunur.
Sürat – zaman grafiğinin altında kalan alan hareketlinin aldığı yolu verir.

Sürat – zaman grafiği nasıl çizilir?

1. Koordinat sistemi çizilir.
2. Yatay eksene zaman, dikey eksene sürat ve birimleri yazılır.
3. Eksenler bölmelendirilir.
4. Tabloda sürat verilmiş ise grafiğe kaydedilir. Alınan yol verilmiş ise her zaman aralığı için sürat hesap edilir.
5. Noktalar birleştirilerek grafik oluşturulur.

KADER KISMET

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

BÜYÜK RİSK

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

ONLİNE DENEME

Her Sınıf ve Üniteye Ait Türkiye Sıralamalı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.