45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

HUZEYFE TURGUT DURSUN

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Bir maddenin ısı alarak katı halden ,sıvı hale geçmesine ne ad verilir?
Süblimleşme
Donma
Erime
Kaynama
hangisi maddenin ayırt edici özellikleri ile ilgili yanlış bilgi içerir?
Maddeleri ayırt etmemizi sağlar
Erime noktası örnek olarak verilebilir
Farklı maddelerin ayırt edici özellikleri aynı olabilir.
Maddeleri ayırt etmemizi sağlar.
Hangisi erimeye örnek verilemez?
Buzun suya dönüşmesi
Dondurmanın kenarlarından akması
Kuru buzun ısı alarak hal değiştirmesi
Demirin ısı verilerek kalıplara dökülmesi
Isının birimi nedir?
C
Cal veya J
G
kg
Maddelerin Isı alarak hacimlerinin artmasına ne ad verilir?
Uzama
Genleşme
Büzülme
Kristalleşme
Suyun doğada katı halde bulunan haline ne ad verilir?
Buz
Su
Su Buharı
Saf Su
Hangi cümle farklı bir hal değişiminden bahsetmektedir?
Her yer buz tutmuş, atkını al.
Boğazın kurumasın, kaloriferin yanına su koyalım.
Oğlum terleme üşüyeceksin.
Çamaşırlarını yıkadım, kurudu.
Aşağıdakilerden hangisinde hal değişimi yoktur?
Buzun erimesi
Odunun ıslanması
Naftalinin süblimleşmesi
Suyun Donması
Maddeleri birbirinden ayırt etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
Donma Noktası
Erime Noktası
Kaynama noktası
Uzunluk Noktası
Isının akış yönü............. Noktalı yeri dolduracak olursak hangisi ile tamamlamamız gerekir?
Soldan Sağa
Sağdan Sola
Sıcaklığı az olandan sıcaklığı fazla olana
Sıcaklığı fazla olandan sıcaklığı az olana
Sıcaklığın birimi nedir?
Kalori
Celcius(Selsiyus)
Joule
Kilogram
Termometre ile ne ölçülür?
Isı
Kütle
Sıcaklık
Hacim
Genleşmeyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Maddelerin cinsi değişince genleşme miktarları da değişebilir
Tüm termometreler sıvıların genleşmesinden faydalanılarak yapılır.
Gazlar, sıvılar ve katılar genleşebilir.
Sıcaklığı değişen bir maddenin boyutları da değişebilir.
Hangisinde diğerlerinden farklı bir değişim yaşanmıştır?
Babası, ateşi yükselen Ece’nin alnına ıslak havlu koyar.
Fatma çamaşırları kurutur
Ali banyo yaparken aynada su damlacıkları oluşur.
Ege’nin kullandığı parfümünün kokusu tüm odayı sarar.
Hangisi genleşmeye örnek verilemez?
Yazın gözlük çerçevesindeki camın düşmesi
Sıcak su konulan bardağın çatlaması
Soğukta duran bisikletin tekerinin hacminin azalması
Kaynayan sütün taşması