45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

MURAT KALE

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Aşağıdakilerden hangisi meslek değildir ?
clever
singer
waiter
teacher
4)She is a/an...................... .She works at the............... .
A)teacher/school
B)nurse/hospital
C)actress/theatre
D)dancer/concert hall
He.........traditional leather shoes.Boşluğa ne getirilmelidir ?
makes
works
like
do
Aşağıdaki şıklarda meslekler ve çalıştıkları yer verilmiştir,yanlış olan hangisidir?
businessman-in the office
vet-in the music hall
farmer-in the farm
policewoman-at the police station
Aşağıdaki şıklardan hangisi boşluğa gelmelidir? I'm a/an........... .I like cooking.
chef
teacher
pilot
waiter
11.Aşağıdaki mesleklerden hangisileri aynı yerde çalışmazlar ?
dancer-singer
vet-pilot
actor-actress
doctor-nurse
Who can play many roles on stage ?
actor
doctor
teacher
farmer
Who can treat all the people ?
doctor
singer
policeman
actress
Boşluğa ne gelmelidir? :......................... . She is a singer.She likes singing.
What is your brother's job ?
What does he like?
What does she wants to be ?
What does she do ?
''Businessman'' kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
veteriner
çiftçi
işadamı
öğretmen
''Famous''kelimesinin Türkçesi nedir ?
meslek
ünlü
çifçi
garson
A waiter works at a/an........................... .
police station
hospital
school
restaurant
He is a/an ...........-He works a veterinary clinic-He likes .............. .
doctor-singing
farmer-planting vegetables
vet-helping animals.
postman-bringing letters
Aşağıdaki mesleklerden hangisi aynı yerde çalışır?
teacher-nurse
waiter-chef
pilot-vet
businessman-postman
What is your job ? Where do you work ? What do you like ?
I'm a teacher.I work at the school.I like teaching.
I'm a chef.I work at the police station.I like painting.
I'm a fireman.I work at the fire station.I like watering the plants.
I'm an actress.I work at the school.I like making shoes.