45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Hücredeki yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği yapıya ne denir?
Por
Doku
Organel
Parça değişimi
Hücre zarı ile hücre duvarı hangi hücrede birlikte bulunur?
Deri hücresi
Paramesyum
Sinir hücresi
Dere otu hücresi
Aynı görevi yapan hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya ne denir?
Hücre
Doku
Organ
Sistem
Lizozomun görevi nedir?
Solunum
Sindirim
Boşaltım
Besin üretimi
Hangi olay üreme hücrelerini oluşturur?
Mitoz
Mayoz
Döllenme
Fotosentez
Kas dokusunda hangi organelin sayısı daha fazladır?
Mitokondri
Ribozom
Golgi cismcigi
Sentrozom
Mayoz bölünme kaç aşamadan oluşur?
3
2
1
4
Sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmesi olayına ne denir?
Mitoz
Döllenme
Mayoz
Çekirdek
Hangisi bitki hücresidir?
Öğlene
Kalp hücresi
Paramesyum
Soğan hücresi
Tükürük bezlerinde hangi organelin sayısı daha fazladır?
Kloroplast
Ribozom
Sentrozom
Golgi cisimciği
Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı............
Değişmez
Artar
Yarıya iner
2 katına çıkar
Bitki ve hayvan hücresinde ortak olan organel hangisidir?
Ribozom
Kloroplast
Sentrozom
Hücre duvarı
Hücre duvarı hangisinde bulunmaz?
Ot
Çam
Kedi
Kavak
Hangi durum hücrenin bölüneceğini gösterir?
DNA nin 2 katına çıkması
Hücre zarında por bulunması
Enerji üretimin azalması
Gen bölgeleri olması
Mayoz bölünme sonucu kaç hücre oluşur?
4
3
2
8