45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Hücrede DNA kısalıp kalinlaşarak hangi yapıyı oluşturur?
Ribozom
Kromozom
Sentrozom
Lizozom
Tükürük bezlerinde hangi organelin sayısı daha fazladır?
Kloroplast
Ribozom
Sentrozom
Golgi cisimciği
DNA hücrenin hangi kısmında bulunur.?
Hücre zarı
Hücre duvarı
Çekirdek
Ribozom
Mitoz bölünme sonucu kaç hücre oluşur?
1
2
4
8
Bitki ve hayvan hücresinde ortak olarak bulunmayan organel hangisidir?
Ribozom
Koful
Kloroplast
Golgi cisimciği
Hangisi basitten karmaşığa doğru sıralanmıştır?
Gen-DNA-Kromozom
Kromozom-DNA-gen
Gen-kromozom-DNA
DNA-kromozom-gen
Hangi durum Mitoz bölünme geçiren bir hücrenin bitki hücresi olduğunu kanıtlar?
Sonucunda 2 hücre oluşması
Kromozom sayısının aynı olması
Bölünürken ara lamel oluşturması
DNA nin kendini eşleşmesi
Aynı görevi yapan hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya ne denir?
Hücre
Doku
Organ
Sistem
Hücre duvarı hangisinde bulunmaz?
Ot
Çam
Kedi
Kavak
Hangi hücrede hücre duvarı bulunur?
Böbrek hücresi
Yaprak hücresi
Sinir hücresi
Dalak hücresi
Homolog kromozomların ayrılması hangi kavramla ilgilidir?
Mitoz
Mayoz
Döllenme
Büyüme
Lizozomun görevi nedir?
Solunum
Sindirim
Boşaltım
Besin üretimi
Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı............
Değişmez
Artar
Yarıya iner
2 katına çıkar
Madde içi iletimi sağlayan organel hangisidir?
Ribozom
Sentrozom
Koful
Endoplazmik retikulum
Seçici geçirgenlik özelliği hücrenin hangi kısmına aittir?
Çekirdek
Hücre zarı
Hücre duvarı
Ribozom