45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Aynı görevi yapan hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya ne denir?
Hücre
Doku
Organ
Sistem
Mayoz bölünme sonucu kaç hücre oluşur?
4
3
2
8
Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı............
Değişmez
Artar
Yarıya iner
2 katına çıkar
Hücre-doku.........-sistem-organizma noktalı yere hangi kavram gelmeli?
Lizozom
Organ
Kalp
Akciğer
Bitki ve hayvan hücresinde ortak olarak bulunmayan organel hangisidir?
Ribozom
Koful
Kloroplast
Golgi cisimciği
Seçici geçirgenlik özelliği hücrenin hangi kısmına aittir?
Çekirdek
Hücre zarı
Hücre duvarı
Ribozom
Hangisi basitten karmaşığa doğru sıralanmıştır?
Gen-DNA-Kromozom
Kromozom-DNA-gen
Gen-kromozom-DNA
DNA-kromozom-gen
Hangi durumda mayoz bölünmeden söz edilmez?
Sperm hücresinin oluşması
Yumurta hücresinin oluşması
Polen hücresinin oluşması
Bira mayasinin çoğalması
Hücrede kalıtım materyaline sahip olan yapıdır?
Hücre zarı
Çekirdek
Sitoplazma
Hücre çeperi
Hücrede DNA kısalıp kalinlaşarak hangi yapıyı oluşturur?
Ribozom
Kromozom
Sentrozom
Lizozom
Kas dokusunda hangi organelin sayısı daha fazladır?
Mitokondri
Ribozom
Golgi cismcigi
Sentrozom
Hangi durumda mitoz bölünmeden söz edilmez?
Üreme hücrelerinin oluşması
Bakterilerin çoğalması
Yaraların iyileşmesi
Papatyanın büyümesi
Hücre duvarı hangisinde bulunmaz?
Ot
Çam
Kedi
Kavak
Hangi hücre mayoz bölünme geçirir?
Sperm
Yumurta
Polen
Sperm ana hücresi
Hangisi üreme ana hücresi değildir?
Sperm ana hücresi
Polen ana hücresi
Yumurta ana hücresi
Sperm