45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında olan bitki değildir?
Eğrelti otu
Göl soğanı
Kardelen
Kara çiğdem
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Kirli sularda yaşayan canlılar kirlilikten etkilenmez.
Sanayi atıkları deniz ve göllerdeki biyoçeşitliliği arttırır.
Kirli suları kullanan insanlar kolera, sarılık, tifo gibi hastalıklara yakalanmaktadırlar.
Su kirliliği diğer kirlilikleri tetiklemez.
Çök, kapan ,tutun pozisyonu alınan doğal afet için hangi önlem yanlıştır?
Düşebilecek eşyalar sabitlenmelidir
Merdiven ve asansörler kullanılmalıdır
Sağlam zeminler kullanılmalıdır
İnsanlar bilinçlendirilmelidir
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?
Doğayı koruma vakıflarının artılması
hızlı nüfüs artışı
bilinçli avlanma
doğal kaynakların tüketilmesi
Ormanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?
Yeryüzünün oksijen kaynağıdır.
Erozyona ve küresel ısınmaya neden olur.
Rüzgarın kurutucu etkisini yok eder.
Yeryüzündeki su buharını yoğunlaştırarak yağmura dönüştürür.
Volkanik patlama ile yeryüzüne çıkan magmaya denir.
Ateş
Yer kabuğu
Lav
Taş
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden değildir ?
hava kirliliği
çevre kirliliği
ormanların kesilmesi
deprem
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çevrenin korunması için faaliyet gösteren kurumlardan değildir ?
Çevre ve Orman Bakanlığı
TEMA
ÇEVKO
Tarım Orman Bakanlığı
Aşağıdakilerden hangisi insan etkisiyle meydana gelen çevre sorunlarına neden olur ?
Sanayi ve evsel atıklar
Depremler
Volkanik patlamalar
Kasırgalar
Okyanuslardan karaya doğru hareket eden, hızı saatte 117 kmyi aşan rüzgâr, hava olayı.
Deprem
Kasırga
Volkanik Patlama
Hortum
Ülkemizde yaşamış ve nesli tükenmiş hayvan hangisidir?
Kutup ayısı
Asya fili
Leopar
Keseli kurt
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?
Doğayı koruma vakıflarının artılması
hızlı nüfüs artışı
bilinçli avlanma
doğal kaynakların tüketilmesi
Heyelan olayına hangisi sebep olmaz?
Deprem
Yağışlar
Kuraklık
Eğim
Hangisi canlıların yaşamını
tehdit eden çevresel sorunlardan biri olamaz?
Hava kirliliği
Su kirliliği
Toprak kirliliği
Biyoçeşitlilik
Yer kabuğunda meydana gelen ani kırılmalar sonucunda oluşur.
Heyelan
Deprem
Volkanik patlama
Sel