45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Belgin KAFALI

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Hangisi Türkiye'de afetlere karşı hazırlıklı olunması için çalışan kurumlardan değildir?
Türksat
Tema
Dask
Afad
Heyelandan korunmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Eğimli araziler ağaçlandırılmalıdır.
Yerleşim yerleri heyelan bölgelerine kurulmamalıdır.
Heyelan olabilecek yollara istinat duvarı yapılmalıdır.
Heyelan tatbikatı yapılmalıdır.
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden değildir?
Nüfus artışı
Aşırı avlanma
Plansız kentleşme
Ormanları koruma
Aşağıda verilen hava kirliliği ile ilgili ifadelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Fosil yakıtlarının aşırı tüketilmesi
Asit yağmurları oluşumu
Fabrika ve ev bacalarından çıkan zehirli gazlar
Arabaların egzozlarından çıkan zararlı gazlar
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden değildir ?
Hava kirliliği
Çevre kirliliği
Deprem
Ormanların kesilmesi
Okyanuslardan karaya doğru hareket eden, hızı saatte 117 kmyi aşan rüzgâr, hava olayı.
Deprem
Kasırga
Volkanik Patlama
Hortum
Ormanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?
Yeryüzünün oksijen kaynağıdır.
Erozyona ve küresel ısınmaya neden olur.
Rüzgarın kurutucu etkisini yok eder.
Yeryüzündeki su buharını yoğunlaştırarak yağmura dönüştürür.
Ülkemizde yaşamış ve nesli tükenmiş hayvan hangisidir?
Kutup ayısı
Asya fili
Leopar
Keseli kurt
Doğada insan kontrolü dışında meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan doğa olaylarına denir.
Doğal afet
Deprem
Heyelan
Hortum
Aşağıdakilerden hangisi doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz ?
Pil atıkları
Plastik atıklar
Meyve sebze artıkları
Metal atıklar
Hava kirliliğinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?
Tarımda kullanılan ilaç ve gübreler
Fabrikadaki atıkların suya karışması
Fosil yakıtlardan çıkan zehirli gazlar
Kağıt, pil, cam, naylon torba gibi çöplerin çevreye atılması
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınacak önlemlerden değildir ?
Doğal bitki örtüsü korunmalı ve yeni yeşil alanlar oluşturulmalıdır.
Tıbbi atıklar toprağa ve suya karıştırılarak yok edilmelidir.
Kağıt, cam, plastik ve pil gibi atıklar geri dönüşüm kutularına atılmalıdır.
Enerji elde etmek için katı ve sıvı yakıtlar yerine güneş ve rüzgar gibi kaynaklar kullanılmalıdır.
Yer kabuğunda meydana gelen ani kırılmalar sonucunda oluşur.
Heyelan
Deprem
Volkanik patlama
Sel
Hava kirliliğine hangisi sebep olmaz?
Sprey ve deodorantlar
Araba egzozlarından çıkan gazlar
Ormanlık ve yeşil alanların artırılması
Kalitesiz yakıtların kullanılması sonucu çıkan gazlar
Volkanik patlama ile yeryüzüne çıkan magmaya denir.
Ateş
Yer kabuğu
Lav
Taş