45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Belgin KAFALI

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Atık yağları lavaboya dökmeyen bir kişinin amacı ne olabilir?
Su kirliliğini önlemek
Hava kirliliğini önlemek
Toprak kirliliğini önlemek
Yağı tekrar kullanmak
Hangisi çevre kirliliğini önlemek için yapılması gerekenlerden biri olamaz?
Atıkları azaltmalıyız
Enerji kaynaklarını sınırsız kullanmalıyız
Ağaç dikmeliyiz
Halkı bilinçlendirmeliyiz
Verilen bitkilerden hangisinin nesli tükenme tehlikesi altındadır?
Eğrelti otu
Gül
Lale
Orkide
Yıkıcı doğa olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
İnsanlar neden olur.
Can ve mal kaybına neden olur.
Aniden gerçekleşir.
Yıkıcı doğa olayları insanlar tarafından önlenemez.
Hangi hayvana günümüzde hala rastlayabiliriz ?
Dinazor
Moa
Mamut
Akdeniz foku
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden değildir?
Nüfus artışı
Aşırı avlanma
Plansız kentleşme
Ormanları koruma
Aşağıdakilerden hangisi doğanın dengesinin bozulmasına sebep olmaz ?
Fosil yakıt tüketiminin artması
Ağaç sayısının artması
Toprak kirliliği
Su kirliliği
Hızı saatte 117 km'yi aşan rüzgar sonucunda oluşan hava olayına....................denir.
Heyelan
Hortum
Kasırga
Fırtına
Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir ?
fosil yakıtları mümkün olduğunca az kullanmak.
sanayi tesislerinde oluşan atıkların suya katılmasını sağlamak
Ormanları korumak ve ağaç sayısını artırma
fabrika bacalarına filtre takmak
Volkanik patlamalarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Yeryüzüne çıkan magmaya lav denir.
Aniden gerçekleşir.
Dünya\'nın iç kısmının sıcak olduğunu gösterir.
Yanardağların hepsi aktiftir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çevrenin korunması için faaliyet gösteren kurumlardan değildir ?
Çevre ve Orman Bakanlığı
TEMA
ÇEVKO
Tarım Orman Bakanlığı
Aşağıdakilerden hangisi deprem çantasında bulunmasına gerek yoktur?
Düdük
Tablet
İlkyardım malzemeleri
Pilli radyo
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?
Doğayı koruma vakıflarının artılması
hızlı nüfüs artışı
bilinçli avlanma
doğal kaynakların tüketilmesi
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden değildir ?
hava kirliliği
çevre kirliliği
ormanların kesilmesi
deprem
Deprem sırasında sınıfta bulunuyorsak aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
Koridora çıkmalıyız.
Pencereden atlamalıyız.
Yere yatmalıyız.
Çök kapan tutun pozisyonu almalıyız.