45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Nazmi Karagöl

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Osmanlı'dan kalan 15. Kolordunun mücadele ettiği cephedir.
Güney Cephesi
Kuzey Cephesi
Doğu Cephesi
Batı Cephesi
Yunanlıların taarruz ettiği savaştır.
Sakarya Meydan Muharebesi
Büyük Taarruz
II. İnönü Savaşı
I. İnönü Savaşı
3 Aralık 1920 tarihinde Ermenilerle yapılmıştır.
Kars Anlaşması
Ankara Anlaşması
Moskova Anlaşması
Gümrü Anlaşması
Maarif Kongresi ekonomide yapılacakları belirlemek amacı ile toplanmıştır.
Doğru
Yanlış
.
.
Maraş Savunmasında ön plana çıkan kişidir.
Sütçü İmam
Ali Saib Ursavaş
Kazım Karabekir
Şahin Bey
Mustafa Kemal'in “Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrini verdiği savaştır?
Sakarya Meydan Muharebesi
Büyük Taarruz
II. İnönü Savaşı
I. İnönü Savaşı
Bu cephedeki başarımızdan sonra İtalyanlar işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlamıştır.
II. İnönü Savaşı
I. İnönü Savaşı
Malazgirt Meydan Muharebesi
Kütahya-Eskişehir Savaşları
1683 Viyana Kuşatması'ndan beri süren geri çekilişimizi durduran savaştır.
Sakarya Meydan Muharebesi
Büyük Taarruz
II. İnönü Savaşı
I. İnönü Savaşı
Doğu Anadolu'yu almak isteyen Ermenilerle hangi cephede mücadele ettik?
Doğu Cephesi
Batı Cephesi
Kuzey Cephesi
Güney Cephesi
Sadece halkın oluşturduğu Kuvayımilliye'nin mücadele ettiği cephedir.
Güney Cephesi
Kuzey Cephesi
Doğu Cephesi
Batı Cephesi
Mustafa Kemal'in " Hattı Müdafa Yoktur Sathı Müdafa Vardır." sözünü söyledeiği savaştır.
Sakarya Meydan Muharebesi
Büyük Taarruz
II. İnönü Savaşı
I. İnönü Savaşı
13 Ekim 1921 tarihinde Fransa ile yapılmıştır.
Gümrü Anlaşması
Kars Anlaşması
Ankara Anlaşması
Moskova Anlaşması
Düşmanı yurttan atmak için saldırı yaptığımız savaştır.
Sakarya Meydan Muharebesi
Büyük Taarruz
II. İnönü Savaşı
I. İnönü Savaşı
Ordumuzun Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmek zorunda kaldığı savaştır.
II. İnönü Savaşı
I. İnönü Savaşı
Kütahya-Eskişehir Savaşları
Malazgirt Meydan Muharebesi
TBMM'nin ilk siyasi başarısı hangi anlaşmadır?
Gümrü
Moskova
Lozan
Ankara