45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Bıçaklarının keskin tarafının ince olmasının basınca etkisi nedir?
Basıncı artırır
Basıncı azaltır
Basıncı değiştirmez
Basıncı önce artırır sonra azaltır
Açık hava basıncının birimi nedir?
Atmosfer
AHB
Hg
Hava
Açık hava basıncı ne ile ölçülür?
Anemometre
Multimetre
Higrometre
Barometre
Aşağıdakilerden hangisi sıvı basıncının günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnek değildir?
Berber Koltukları
Hidrolik Frenler
Oksijen Tüpleri
Damperli Kamyonlar
Sıvı basıncı hangisine bağlıdır?
Sıvının miktarına
Sıvının bulunduğu kabın şekline
Sıvının derinliğine
Açık hava basıncının büyüklüğüne
Sahilde batmadan yürümek için ne yapılmalıdır?
Geniş tabanlı terlik giymek
Topuklu ayakkabı giymek
Yalınayak yürümek
Hızlı yürümek
Açık hava basıncı üzerine yaptığı deneyleriyle bilinen İtalyan fizik ve matematik bilgini kimdir?
Isaac Newton
Evangelista Torricelli
Gregory Mendel
Galileo Galilei
İş makinelerinde tekerlek yerine palet kullanılmasının nedeni nedir?
Ağırlığı artırmak
Hacmi azaltmak
Basıncı azaltmak
Basıncı artırmak
Özdeş ve aynı sayıda küple oluşturulan harf bloklarından hangisinin basıncı azdır?
H harfi
E harfi
A harfi
K harfi
Hangisinde pascal prensibinden yararlanılmaz?
Hidrolik fren
Su cenderesi
İtfaiye merdiveni
Matkap
Sıvı basıncı neye bağlı değildir?
Sıvının derinliğine
Kabın yüksekliğine
Sıvının yoğunluğuna
Yer çekimine
1 atmosfer neye eşittir?
75 cmHg
75 cmAg
76 cmHg
76 cmAg
Açık hava basıncı en fazla olan il hangisidir?
Mardin
Antalya
Ankara
Burdur
Yoğunlukları K > M > N > L olan sıvıların basınçlar eşittir. Hangi sıvının derinliği fazladır ?
K
L
M
N
Derinlikleri K > M > N > L olan sıvıların basınçlar eşittir. Hangi sıvının yoğunluğu fazladır ?
K
L
M
N