45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

zeynep kayra erçek

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

elli bin
50000
4511
1111
4545
iki bin sekiz yüz on altı
2685
10000
2816
451214
bin
100
10000
1000
10
elli beş bin
55000
550000
7854
55555
dokuz bin yedi yüz seksen dört
4894
9784
5846
7485
yedi bin altı yüz altmış sekiz
7668
7866
4112
7777
altı bin yedi yüz doksan altı
6796
6976
4561
6797
yüz bin
100000
1000
1203
8569
iki bin elli altı
2.56
2.560
2.056
1.006
iki bin beş yüz atmış
2.56
2.560
2.056
1.006
on dokuz bin
19000
1900
00019
9636
dokuz yüz doksan dokuz bin
9999
9458
99999
999999
altı bin
6000
4578
4587
5555
beş bin beş yüz elli beş
5555
5550
4512
5621
on bir bin on bir
110000
4512
45485
11011