45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Zeynep Mahi Doğan

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Hangisi elektrik kaynağı değildir?
Şehir cereyanı
Şarz cihazı
Pil
Akümülatör
Hangisi basit bir elektrik devresinde yoksa ampul kesinlikle ışık vermez?
Pil
Bağlantı kablosu
Duy
Anahtar
Hangisi yaparsak Ampulun parlaklığı artar?
Pil sayısını artırmak
Bağlantı kablosunu uzatmak
Pil sayısını azaltmak
Pilleri ters bağlamak
Basit elektrik devresinde hangisi devreye enerji verir?
Bağlantı kablosu
Pil yatağı
Pil
Anahtar
Pilin yerleştiği kısma ne ad verilir?
Duy
Anahtar
Bağlantı kablosu
Pil yatağı
Ampulün takıldığı bölüme ne ad verilir?
Sigorta
Bağlantı kablosu
Duy
Ampul
Hangileri olmazsada basit elektrik devresi kurula bilir?
Sigorta-pil
Bağlantı kablosu-pil
Duy-pil yatağı
Pil-anahtar
Hangisi ampulün yanmamasının sebebidir?
Anahtarın olmaması
Duyun olmaması
Pil yatağının olmaması
Bağlantı kablosunun kopuk olması
1-+ +
2- -
3- + +-
4- + -
Hangisinde pil doğru bağlanmıştır?
1
2
3
4
Devredeki Elektrik akımını ileten devre elemanı hangisidir
Pil
Anahtar
Bağlantı kablosu
Ampul
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Pilin iki kutbu negatiftir
Pilin iki kutbu pozitiftir
Biri negatif,diğeri pozitiftir
Biri doğu,diğeri batıdır
Aşağıdakilerden hangisi pilin kullanılma sebebi olabilir?
Taşınabilir olmaları
yüksek enerjiye sahip olmaları
Çevreyi kirletmemeleri
Enerji depolayamamaları
Devredeki elektrik enerjisini kontrol eden eleman hangisidir?
Anahtar
Pil
Bağlantı kablosu
Ampul
Hangisi basit bir elektrik devresinde bulunmaz?
Pil
Akü
Anahtar
Duy
Ampul neden ışık vermez?
Bağlantı kablosu kopuk olduğu için
Anahtar açık olduğu için
Anahtar kapalı olduğu için
Pil yanlış bağlandığı için