45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Aşağıdakilerden hangisi iletken maddedir?
Şekerli su
Kurşun kalem ucu
Hava
Kumaş
Aşağıdaki elektrik devrelerinin dirençlerini büyükten küçüğe sıralayınız.
1>2>3
2>3>1
1 >3>2
3 >2>1
Elektriğin iletimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Gazlar her zaman yalıtkandır
İletken maddeler elektriği iyi iletmeyen maddelerdir
Yalıtkan malzemeler bazen iletkenlik özelliği kazanırlar
İletken maddeler sadece katı haldedir
Şekildeki elektrik devresinde ampulün yanması için suyun içine ne eklenmelidir?
Şeker
Kolonya
Benzin
Tuz
Aşağıdaki elektrik devrelerinde tellerin dirençlerini büyükten küçüğe sıralayınız
3-1-2
2-3-1
3-2-1
1-3-2
Elektrik devresinde ampulün yanması için kabloların ucuna hangisi yerleştirilmelidir?
Plastik tarak
Şekerli su
Tuzlu su
Plastik oyuncak
Aşağıdakilerden hangisinden hem iletken madde hem yalıtkan madde bir arada kullanılmaz?
Kontrol kalemi
Ütü
Tost makinesi
Eldiven
Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarına sebep olur ?
Kullanılan elektrikli aletlerin TSE belgesinin olması
Elektrikli araçları banyoda kullanmamak
Yıpranmış fiş ve kabloları yenilemek
Bir prize birden fazla fiş takmak
Elektrik devresinde kabloların ucuna hangisi yerleştirilse ampul yanmaz ?
Silgi
Sirkeli su
Musluk suyu
Altın yüzük
Aşağıdaki elektrik devrelerinin hangisinde yada hangilerinde ampuller yanar?
3-4
1-3-4
1-3
2-4
Elektrik direklerinde elektriğin iletilmesinde aşağıdaki malzemelerden hangisi kullanılmaz?
Bakır
Porselen
Altın
Nikel
1-2-3 numaralı devrelerdeki ampullerin parlaklıklarının büyükten küçüğe sıralaması nasıldır?
1-3-2
1-2-3
2-3-1
3-1-2
Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddedir?
Çatal
Demir para
Tuzlu su
Kumaş
Elektrik direncinin bağlı olduğu faktörleri araştırmak için aşağıdaki düzeneğe ne eklenmelidir?
Ampul
Kalınlığı farklı bir kablo
Anahtar
Pil
Elektrik tellerinin etrafının yalıtkan maddelerle kaplanmasının sebebi hangisi olamaz?
Elektrik çarpmalarını engellemek
Elektriğin hızlı iletilmesini sağlamak
Elektriğin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamak
Elektrik kaçağını önlemek