45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Mürsel KARA

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelen yansıma diğerlerinden farklıdır?
Durgun su
Buruşturulmuş alüminyum folyo
Halı
Toprak
Hangisinin cevabı Duvar - Saydam - Yansıyan - Normal kelimelerinden biri değildir?
Opak bir madde
Işığı tamamen geçiren cisimlere verilen isim
Işığın işaretine verilen isim
Yansıtıcı yüzeyden geri dönen ışın
“Yanan bir muma baktığımızda, mumun yaydığı ışık, ……… .”cümlesini tamamlayan doğru ifade hangisidir?
Mumun çevresinde kalır.
Mumla aramızdaki uzaklığın yarısına kadar gelir
Bize kadar gelir ve daha ileriye gitmez.
Saydam olmayan cisimlere çarpıncaya kadar gider.
Arabaların aynalarından, arkadan gelen arabanın net bir şekilde görülmesini hangisi en iyi açıklar?
Arkadaki arabadan gelen ışığın, ayna tarafından soğrulması.
Arkadaki arabadan gelen ışığın, aynada dağınık yansımaya uğraması.
Aynadan, arkadaki arabaya giden ışığın arabayı aydınlatması.
Arkadaki arabadan gelen ışığın, aynada düzgün yansımaya uğraması.
Hangi ifade yanlıştır?
Öğle saatlerinde gölge boyu en küçüktür.
Sabahtan öğlene kadar gölge boyu kısalır.
Öğleden akşama kadar gölge boyu uzar.
Sabahtan akşama kadar gölge boyu uzar.
Kendi üzerinden geri yansıyan ışının yansıma açısı kaç derecedir?
0
10
20
40
Bir kaynaktan çıkan paralel ışık demetinin yüzeyden aynı doğrultularda yansıması hangisidir?
Dağınık Yansıma
Düzgün Yansıma
Gelen Işın
Yansıyan Işın
Aşağıdakilerden hangisi bir cismin gölge boyunu arttırmak için yapılması gerekenlerdendir?
Cismi perdeye yaklaştırmak
Perdeyi cisimden uzaklaştırmak
Işık kaynağını cisimden uzaklaştırmak
Cismi ışık kaynağından uzaklaştırmak
Işık kaynağını cisimden uzaklaştırırsak gölge boyu nasıl değişir?
Küçülür
Büyür
Değişmez
Gölge kaybolur
Gelen ve yansıyan ışın arasındaki açı 100 derece ise yansıma açısı hangisidir?
40
50
60
70
Işığın yansıması ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum doğrudur?
Ayna üzerine gelen ışık kendi üzerinden geri yansıyabilir
Gelme açısı artarsa, yansıyan ışığın ayna ile yaptığı açıda artar.
Dağınık yansımada gelme ve yansıma açıları bir birne eşit değildir.
Işığın yansıma şekli ışık kaynağına bağlıdır.
Sebze seralarında serayı örtmede kullanılan naylonların şeffaf olmasının sebebi hangisidir?
Plastik madde olmaları
Yarı saydam madde olmaları
Saydam madde olmaları
Opak madde olmaları
Ali bir cismi ışık kaynağı ile beraber ekrandan uzaklaştırırsa cismin gölgesi nasıl değişir?
Büyür
Küçülür
Değişmez
Gölge kaybolur
Verilen maddelerden hangisinin ışığı yansıtma durumu diğerlerinden farklıdır?
ASFALT
DALGALI SU
AYNA
SAMAN KAĞIDI
Ali bir cismi ışık kaynağından uzaklaştırırsa cismin gölgesi nasıl değişir?
Küçülür
Büyür
Değişmez
Gölge kaybolur