45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Ali bir cismi ışık kaynağına yaklaştırırsa cismin gölgesi nasıl değişir?
Büyür
Küçülür
Değişmez
Gölge kaybolur
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Gölge oluşması için ışık kaynağına ihtiyaç yoktur.
Işık kaynağının yeri sabit tutulup cisim, perdeye yaklaştırılırsa gölge boyu büyür.
Cisim ile ışık kaynağı arasındaki mesafe azaldıkça gölge boyu azalır.
Perdenin yeri sabit tutulup cisim, ışık kaynağına yaklaştırılırsa gölge boyu büyür.
Hangi ifade yanlıştır?
Işık doğrusal yayılır.
Işın ok işaretli çizgi ile gösterilir.
Dağınık yansımaya durgun sudaki görüntü örnektir.
Işık düzgün yansıma yapabilir.
Arabaların aynalarından, arkadan gelen arabanın net bir şekilde görülmesini hangisi en iyi açıklar?
Arkadaki arabadan gelen ışığın, ayna tarafından soğrulması.
Arkadaki arabadan gelen ışığın, aynada dağınık yansımaya uğraması.
Aynadan, arkadaki arabaya giden ışığın arabayı aydınlatması.
Arkadaki arabadan gelen ışığın, aynada düzgün yansımaya uğraması.
Ali bir cismi ışık kaynağı ile beraber ekrana yaklaştırırsa cismin gölgesi nasıl değişir?
Küçülür
Büyür
Değişmez
Gölge kaybolur
Aşağıda ışığın yayılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Işık bir enerjidir.
Işık doğrusal yayılır.
Işık uzayda yayılır
Işık bütün ortamlarda yayılır.
Kendi üzerinden geri yansıyan ışının yansıma açısı kaç derecedir?
0
10
20
40
Işığın yansıması ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum doğrudur?
Ayna üzerine gelen ışık kendi üzerinden geri yansıyabilir
Gelme açısı artarsa, yansıyan ışığın ayna ile yaptığı açıda artar.
Dağınık yansımada gelme ve yansıma açıları bir birne eşit değildir.
Işığın yansıma şekli ışık kaynağına bağlıdır.
Gölge oluşumunu sağlayan durum aşağıdakilerden hangisidir?
Işığın dağılması
Işığın yansıması
Işığın kırılması
Işığın engellenmesi
Ali bir cismi ışık kaynağı ile beraber ekrandan uzaklaştırırsa cismin gölgesi nasıl değişir?
Büyür
Küçülür
Değişmez
Gölge kaybolur
Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelen yansıma diğerlerinden farklıdır?
Durgun su
Buruşturulmuş alüminyum folyo
Halı
Toprak
Yukarıda verilen yansıma olayına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Gelme açısı yansıma açısına eşittir
Gelen ışın ile yansıtıcı yüzey arasındaki açı 50 derecedir.
Gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açıların toplamı 80 derecedir.
Yansıma açısı 50 derecedir.
Işık kaynağından çıkan ışınların, bir yüzeye çarptığında geldiği ortama geri dönmesine, ne denir?
Yankı
Yansıma
Soğrulma
Kırılma
Aşağıdaki maddelerden hangisi ışık geçirgenliği bakımından pencere camı ile aynı sınıfta yer alır?
Ayna
Tahta
Yağlı kağıt
Şeffaf poşet
Işığın yayılması ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
Işık doğrusal olarak her yöne yayılır.
Işık dairesel olarak her yöne yayılır.
Işık doğrusal olarak tek yöne yayılır.
Işık dairesel olarak tek yöne yayılır.