45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Verilen yüzeylerin hangisinde yansıyan ışınlar birbirine paralel değildir?
Cam
Ayna
Duvar
Durgun su
Kendi üzerinden geri yansıyan ışının yansıma açısı kaç derecedir?
0
10
20
40
İfadelerden hangisi yanlıştır?
Sığ su, derin sudan saydamdır.
Ortam kalınlaştıkça saydamlık azalır.
El fenerinden çıkan ışınlar doğrusal biçimde yayılır.
Mumdan yayılan ışık dalgalı biçimde yayılır.
Aşağıdakilerden hangisi bir cismin gölge boyunu arttırmak için yapılması gerekenlerdendir?
Cismi perdeye yaklaştırmak
Perdeyi cisimden uzaklaştırmak
Işık kaynağını cisimden uzaklaştırmak
Cismi ışık kaynağından uzaklaştırmak
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Gölge oluşması için ışık kaynağına ihtiyaç yoktur.
Işık kaynağının yeri sabit tutulup cisim, perdeye yaklaştırılırsa gölge boyu büyür.
Cisim ile ışık kaynağı arasındaki mesafe azaldıkça gölge boyu azalır.
Perdenin yeri sabit tutulup cisim, ışık kaynağına yaklaştırılırsa gölge boyu büyür.
Aşağıdaki maddelerden hangisi ışık geçirgenliği bakımından pencere camı ile aynı sınıfta yer alır?
Ayna
Tahta
Yağlı kağıt
Şeffaf poşet
Yansıma kanunları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir.
Gelme açısı yansıma açısına eşittir.
Gelen ışının normalle yaptığı açı, yansıyan ışının ayna ile yaptığı açıya eşittir.
Normal ile ayna arasındaki açı 90 derecedir.
Hangi ifade yanlıştır?
Öğle saatlerinde gölge boyu en küçüktür.
Sabahtan öğlene kadar gölge boyu kısalır.
Öğleden akşama kadar gölge boyu uzar.
Sabahtan akşama kadar gölge boyu uzar.
Ali bir cismi ışık kaynağından uzaklaştırırsa cismin gölgesi nasıl değişir?
Küçülür
Büyür
Değişmez
Gölge kaybolur
Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelen yansıma diğerlerinden farklıdır?
Durgun su
Buruşturulmuş alüminyum folyo
Halı
Toprak
Hangi ifade yanlıştır?
Işık doğrusal yayılır.
Işın ok işaretli çizgi ile gösterilir.
Dağınık yansımaya durgun sudaki görüntü örnektir.
Işık düzgün yansıma yapabilir.
Yukarıda verilen yansıma olayına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Gelme açısı yansıma açısına eşittir
Gelen ışın ile yansıtıcı yüzey arasındaki açı 50 derecedir.
Gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açıların toplamı 80 derecedir.
Yansıma açısı 50 derecedir.
Aşağıdakilerden hangisi ışık geçirgenliği yönünden diğerlerinden farklıdır ?
Buğulu cam
Su
Tül perde
Yağlı kağıt
Işığın yansıması ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum doğrudur?
Ayna üzerine gelen ışık kendi üzerinden geri yansıyabilir
Gelme açısı artarsa, yansıyan ışığın ayna ile yaptığı açıda artar.
Dağınık yansımada gelme ve yansıma açıları bir birne eşit değildir.
Işığın yansıma şekli ışık kaynağına bağlıdır.
“Yanan bir muma baktığımızda, mumun yaydığı ışık, ……… .”cümlesini tamamlayan doğru ifade hangisidir?
Mumun çevresinde kalır.
Mumla aramızdaki uzaklığın yarısına kadar gelir
Bize kadar gelir ve daha ileriye gitmez.
Saydam olmayan cisimlere çarpıncaya kadar gider.