45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelen yansıma diğerlerinden farklıdır?
Durgun su
Buruşturulmuş alüminyum folyo
Halı
Toprak
İfadelerden hangisi yanlıştır?
Sığ su, derin sudan saydamdır.
Ortam kalınlaştıkça saydamlık azalır.
El fenerinden çıkan ışınlar doğrusal biçimde yayılır.
Mumdan yayılan ışık dalgalı biçimde yayılır.
Hangisinin cevabı Duvar - Saydam - Yansıyan - Normal kelimelerinden biri değildir?
Opak bir madde
Işığı tamamen geçiren cisimlere verilen isim
Işığın işaretine verilen isim
Yansıtıcı yüzeyden geri dönen ışın
Arabaların aynalarından, arkadan gelen arabanın net bir şekilde görülmesini hangisi en iyi açıklar?
Arkadaki arabadan gelen ışığın, ayna tarafından soğrulması.
Arkadaki arabadan gelen ışığın, aynada dağınık yansımaya uğraması.
Aynadan, arkadaki arabaya giden ışığın arabayı aydınlatması.
Arkadaki arabadan gelen ışığın, aynada düzgün yansımaya uğraması.
Ali bir cismi ışık kaynağı ile beraber ekrana yaklaştırırsa cismin gölgesi nasıl değişir?
Küçülür
Büyür
Değişmez
Gölge kaybolur
Önce eğri boru, sonra doğru boru ile mum alevini gözlemleyen öğrenci hangi soruya cevap aramaktadır?
Işık nasıl yayılır?
Gölge nasıl oluşur?
Işık hangi ortamlarda yayılır?
Işık sesten hızlı mı?
Aşağıdaki araçlardan hangisi ışığın yansıma özelliğinden yararlanarak çalışır?
Steteskop
Periskop
Termometre
Dinamometre
Gölge oluşumunu sağlayan durum aşağıdakilerden hangisidir?
Işığın dağılması
Işığın yansıması
Işığın kırılması
Işığın engellenmesi
Aşağıda hangisinde her iki madde de ışık geçirgenliği açısından aynı grupta yer alır?
poşet dosya, buzlu cam
ayna, cam
buzlu cam, tahta
cam, buzlu cam
Hangi maddelerin ışık geçirgenliği ile ilgili eşleştirme yanlış yapılmıştır?
Defter- Opak
Tül perde - Yarı saydam
Halı- Opak
Süt-Saydam
Bir kaynaktan çıkan paralel ışık demetinin yüzeyden aynı doğrultularda yansıması hangisidir?
Dağınık Yansıma
Düzgün Yansıma
Gelen Işın
Yansıyan Işın
“Yanan bir muma baktığımızda, mumun yaydığı ışık, ……… .”cümlesini tamamlayan doğru ifade hangisidir?
Mumun çevresinde kalır.
Mumla aramızdaki uzaklığın yarısına kadar gelir
Bize kadar gelir ve daha ileriye gitmez.
Saydam olmayan cisimlere çarpıncaya kadar gider.
Işık kaynağını cisme yaklaştırırsak gölge boyu nasıl değişir?
Küçülür
Büyür
Değişmez
Gölge kaybolur
Ali bir cismi ışık kaynağından uzaklaştırırsa cismin gölgesi nasıl değişir?
Küçülür
Büyür
Değişmez
Gölge kaybolur
Aşağıdakilerden hangisi bir cismin gölge boyunu arttırmak için yapılması gerekenlerdendir?
Cismi perdeye yaklaştırmak
Perdeyi cisimden uzaklaştırmak
Işık kaynağını cisimden uzaklaştırmak
Cismi ışık kaynağından uzaklaştırmak