45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Sınıf öğretmeni

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Resimde anlatılmak istenen değer nedir?
çevreye karşı sorumluyuz
insanlara karşı hoşgörülü olmalıyız
yaşlılara saygı göstermeliyiz
hayvanları sevmeliyiz
Resimde anlatılmak istenen değer nedir?
Çöpleri yere atmamalıyız
hayvanları sevmeliyiz
hayvanları eve almalıyız
oyuncaklarımızı kırmamalıyız
Bu işaretin anlamı nedir?
patlayıcı madde
komedi unsurları içerir
şiddet-korku unsurları içerir
hiç bir anlamı yoktur
Bu kitle iletişim aracının adı nedir?
telefon
mektup
telgraf
faks
Bu kitle iletişim aracının adı nedir?
dergi
gazete
faks
mektup
Resimde anlatılmak istenen değer nedir?
hoşgörü
sevgi
saygı
sorumluluk
Bu kitle iletişim aracının adı nedir?
radyo
tablet bilgisayar
televizyon
gramafon
Bu işaretin anlamı nedir?
18 yaş ve üzeri izleyebilir.
18 kişi izleyebilir.
18 yaşından küçükler izleyebilir.
18+1=19 kişi izleyebilir.
işaretin anlamı nedir?
7 kişi izleyebilir.
7 kişilik aile izleyebilir.
7 yaş ve üzeri içindir.
1-7 yaş arası izleyebilir.
Bu kitle iletişim aracının adı nedir?
radyo
telsiz
cep bilgisayarı
cep telefonu
Bu işaretin anlamı nedir?
13 ten sonra gelen sayıyı anlatıyor
13 yaşından küçükler de izleyebilir.
13 kişiden fazlası izleyemez
13 yaş ve üzeri izleyebilir.
Bu kitle iletişim aracının adı nedir?
televizyon
mektup
telefon
radyo
Bu işaretin anlamı nedir?
olumlu örnek oluşturacak davranışlar
olumsuz örnek oluşturacak davranışlar
trafik işareti
hiç bir anlamı yoktur
Bu işaretin anlamı nedir?
genel izleyici kitlesi içindir
özel izleyici kitlesi içindir
3 kişi izleyebilir
aileler izleyebilir
Bu kitle iletişim aracının adı nedir?
anten
sinema
radyo
televizyon