45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Fatih Akyüz

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Taşların farklı renklerde olmasını sağlayan maddelere ne ad verilir?
Boya
Fosfor
Mineral
Kömür
Aşağıdakilerden hangisi kayaçların parçalanmasını sağlayan bir etken değildir?
Sıcaklık farkı
Yağışlar
Rüzgar
Radyo sinyalleri
Dünya kendi ekseninde ........................ doğru dönme hareketi yapar.
batıdan doğuya
saatin dönüş yönünde
doğudan batıya
kuzeyden güneye
Hangisi Dünya’nın en dış katmanıdır?
Yer Kabuğu
Yer çekimi
Atmosfer
Yer Küre
Aşağıdaki madenlerden hangisi tarım alanında, cam, seramik, uzay teknolojisinde kullanılır.
Kömür
Bakır
Bor
Linyit
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çıkarılan madenlere örnek değildir?
Bor
Elmas
Demir
Bakır
Dünya’nın gözlemleyebildiğimiz kısmına verilen ad nedir?
Yer Küre
Yer çekimi
Atmosfer
Yer Kabuğu
Dünya’nın Güneş etrafında dolanması ile ............................. oluşur.
mevsimler
bir gün
gece ve gündüz
iki gün
Bir günlük zaman diliminde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Saat
Dakika
Saniye
Hafta
Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapılarını oluşturan maddelere ne ad verilir?
Mineral
Kristal
Mine
Kayaç
Aşağıdaki kayaçlardan hangisi en küçüktür?
taş
çakıl
kaya
kum
Toprağın yapısında aşağıdakilerden hangisinin olmaması beklenir?
Bitki artıkları
Kayaçlar
Hayvan artıkları
Plastik
Fosilleri inceleyen bilim dalına verilen isim nedir?
paleontolog
biyolog
dinozor araştırmacısı
paleontoloji
Fosil bilimi ile ilgilenen bilim insanlarına ne ad verilir?
paleontoloji
fosil bulucu
paleontolog
şanslı
Ekonomik değeri yüksek olan taş ve minerallere ne ad verilir?
Altın
Maden
Gümüş
Elmas