45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Fatih Akyüz

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Fosil bilimi ile ilgilenen bilim insanlarına ne ad verilir?
paleontoloji
fosil bulucu
paleontolog
şanslı
Gün içinde Güneş\'i farklı yerlerde görmemizin nedeni hangisidir?
Güneş\'in kendi ekseni etrafında dönmesi
Dünya\'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
Dünya\'nın Güneş etrafında dolanması
Güneş\'in yuvarlak olması
Dünya kendi ekseninde ........................ doğru dönme hareketi yapar.
batıdan doğuya
saatin dönüş yönünde
doğudan batıya
kuzeyden güneye
Cisimlerin gölge uzunlukları en küçük ne zaman görülür?
İkindi
Sabah
Öğlen
Yatsı
Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapılarını oluşturan maddelere ne ad verilir?
Mineral
Kristal
Mine
Kayaç
Hangileri kayaçların parçalanarak toprağa dönüşümünde etkili değildir?
Yağmur
Rüzgar
Sıcaklık
Dünyanın dönme hareketi
Taşların farklı renklerde olmasını sağlayan maddelere ne ad verilir?
Boya
Fosfor
Mineral
Kömür
Aşağıdakilerden hangisi kayaçların parçalanmasını sağlayan bir etken değildir?
Sıcaklık farkı
Yağışlar
Rüzgar
Radyo sinyalleri
Kaya -Kum -Toprak -Çakıl oluşum sırası hangisinde doğru verilmiştir?
Kaya-Çakıl-Kum-Toprak
Kaya -Kum -Toprak -Çakıl
Kaya-Kum-Çakıl-Toprak
Kum-Toprak-Çakıl-Kaya
Güneş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Güneş kendi ekseni etrafında döner.
Güneş, Dünya etrafında dolanır.
Isı ve ışık kaynağıdır.
Dünya Güneş\'in etrafında dolanmasını bir yılda tamamlar.
Ekonomik değeri yüksek olan taş ve minerallere ne ad verilir?
Altın
Maden
Gümüş
Elmas
Fosilleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Arkeoloji
Jeoloji
Paleontoloji
Zooloji
Madenleri, yer kürenin yapısını ve kayaçları inceleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Paleontolog
Jeolog
Sosyolog
Astrolog
Dünya’nın gözlemleyebildiğimiz kısmına verilen ad nedir?
Yer Küre
Yer çekimi
Atmosfer
Yer Kabuğu
Toprağın yapısında aşağıdakilerden hangisinin olmaması beklenir?
Bitki artıkları
Kayaçlar
Hayvan artıkları
Plastik