45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Verilen basit makinelerden hangisi sadece iş kolaylığı sağlar?
Kaldıraç
Eğik düzlem
Sabit makara
Hareketli makara
Eğik düzlemde yükü daha az bir kuvvet ile dengelemek için hangisi yapılabilir?
Eğik düzlemin boyu kısaltılır
Eğim azaltılır
Eğim arttırılır
Eğik düzlemin yüksekliği arttırılır.
Hangisi pense ile benzer özellik gösteren bir kaldıraçtır?
Makas
Maşa
Olta makarası
Ceviz kıracağı
..................... yük kolunun kuvvet kolundan büyük olduğu bir kaldıraçtır.
Maşa
Menteşeli kapılar
Keser
Delgeç
Eğik düzlem için hangi ifade yanlıştır?
Kuvvet kazancı sağlarlar
Yoldan kayıp vardır
Enerjiden kazanç sağlarlar
Yoldan kazanç sağlamazlar
Basit makinelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Enerji tasarrufu sağlar.
İş kolaylığı sağlar.
Hepsi kuvvetten kazanç sağlar.
Hepsi yoldan kazanç sağlar.
Sabit makaralarda ip 2 m çekilirse yük kaç metre yükselir?
1
2
3
4
Kaldıraçta kuvvetten kazanç sağlamak istiyorsak aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
Yükü destekten uzaklaştırmalıyız.
Desteği kuvvete yaklaştırmalıyız.
Kuvvet kolunu arttırmalıyız.
Desteği tam ortaya koymalıyız.
Makas ile ilgili hangi ifade doğrudur?
Destek uçtadır.
Yoldan kazancı vardır.
Yükün ortada olduğu kaldıraç çeşitidir
Kuvvetin yönünü değiştirir.
Aşağıdaki basit makine çiftlerinde çıkrık -dişli çark bulunur?
Tornavida-pense
Yangın merdiveni-el matkabı
Olta-maşa
Bisiklet-saat
Aşağıdaki basit makine çiftlerinden hangileri kuvveti aktararak dönme yönünü değiştirebilir?
Kasnak- Eğik düzlem
Dişli çark- kasnak
Dişli çark- kaldıraç
Çıkrık- kaldıraç
İki hareketli makaradan oluşan düzenekte ip 4m çekilirse yük kaç m yükselir?
8
4
2
1
Hangi ifade doğrudur?
Bayrak direklerinde hareketli makara kullanılır.
Çamaşır makinesi basit makineye örnektir
Basit makinalar zamandan tasarruf sağlayabilir.
Sabit makara kuvvetten kazanç sağlar
Çıkrık kolunun silindirin yarıçapından büyük olduğu bilinen çıkrık modeli için hangisi doğrudur?
Kuvvet kazancı yoktur.
Yoldan kazanç vardır.
Çıkrık kolunu büyütmek kuvvet kazancını azaltır.
Silindirin yarıçapını büyütmek kuvvet kazancını azaltır.
Farklı büyüklükte eş merkezli iki silindirden meydana gelen kuvvet kazancı sağlayan basit makinedir.
Kaldıraç
Palanga
Makara
Çıkrık