45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Fatih Akyüz

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Sıkışan kavanoz kapağı nasıl kolayca açılır?
Sadece kapak soğutulur
Sadece şişe ısıtılır
Kapak ve şişe ısıtılır
Sadece kapak ısıtılır
Sıcaklık ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?
Birimi C ile gösterilir.
Enerji değildir
Alınıp verilebilir
Termometre ile ölçülür
Buzdolabından çıkan şişenin dışında damlalar oluşması olayının nedeni hangisidir?
Buharlaşma
Yoğuşma
Süblimleşme
Donma
Isı ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?
Birimi kaloridir
Termometre ile ölçülür
Kalorimetre kabı ile hesaplanır
Enerji türüdür
Bir maddenin ısı vererek, sıvı halden katı hale geçmesine ne ad verilir?
Donma
Erime
Kırağılaşma
Yoğuşma
Hangi bilgi doğrudur?
Buzlar erirken hava soğur
Elimize kolonya dökünce elimiz ısınır
Kar yağarken hava soğur
Yüzümüzü yıkayınca yüzümüz ısınır
A ile B , C ile D temas ediyor. B ve D nin sıcaklıkları artıyor. Hangi bilgi yanlış olur?
A nin sıcaklığı B den fazla
B nin sıcaklığı A dan az
C nin sıcaklığı D den fazla
B ile C sıcaklığı eşit
10 gr su ile 100 gr suyun hangi özelliği eşit olamaz?
Kaynama noktası
Erime noktası
Aynı sıcaklıkta verebildikleri ısılar
Görünüşleri
Aşağıdakilerden hangisi hal değişimine örnek değildir?
Erime
Süblimleşme
Kırağılaşma
Isınma
Hangisi madde miktarına bağlıdır?
Aynı sıcaklıkta verilebilen ısı
Sıcaklık
Kaynama noktası
Erime noktası
Hangi olay ısı alarak gerçekleşmez?
Erime
Donma
Buharlaşma
Süblimleşme
Saf maddeler için hangi sıcaklık ayırt edici değildir?
Donma
Erime
Buharlaşma
Kaynama
Aşağıdaki hangi sıcaklıkta saf maddenin sıcaklığı sabit kalmaz?
erime
donma
buharlaşma
yoğuşma
Isı alıp veren maddelerde hangi değişim olamaz?
Kaynama sıcaklığı değişimi
Genleşme
Hal değişimi
Büzülme
Hangi olay ısı vererek gerçekleşir?
Erime
kaynama
Donma
Süblimleşme