45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Selmin Bedir

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Negatif yük miktarı, pozitif yük miktarından fazla olan cisimlere ne ad verilir?
Yüksüz
Nötr
Pozitif yüklü
Negatif yüklü
Aşağıdaki örneklerden hangisi sürtünme ile elektriklenmeye örnek verilebilir?
Cam çubuğu ipek kumaşa yaklaştırmak
Ebonit çubuğun ipek kumaşa temas etmesi
Saçımızı taradıktan sonra tarağın saçı çekmesi
Zıt yüklü küreleri birbirine dokundurmak
Etki ile elektriklenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bir cisimden diğerine yük geçer.
Uzak kısımlar zıt yüklenir.
Yakın kısımlar aynı yüklenir.
Yakın kısımlar zıt yüklenir.
Araçların boyanmasında yapılacak boya ile zemin arasındaki yük ilişkisi nasıl olmalıdır?
İkisi de pozitif yüklenmeli
İkisi de negatif yüklenmeli
Zıt yükle yüklenmeli
İkisi de nötr olmalı
Pozitif yüklü bir cisim toprağa bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Topraktan cisme negatif yük gelir.
Cisimden toprağa pozitif yük akar.
Topraktan cisme pozitif yük gelir.
Cisimden toprağa negatif yük akar.
Elektroskop kısımlarından hangileri iletken olması gerekir?
Topuz ve fanus
Topuz ve yapraklar
Tıpa ve yapraklar
Fanus ve yapraklar
X'in yük miktarı +6 ve -4, Y'ninki ,+3 ve -7dir.Özdeş X ve Y dokundurulursa X'in sonyükü neolur?
-2
-1
+4
+2
Aşağıdaki örneklerden hangisi elektriklenme olayından yararlanılmaya örnek verilemez?
Baca temizliği
Parmak izi çıkarma
Bazı yazıcılar
Gözlüğe cam yerleştirme
Negatif yüklü bir cisim aşağıdaki cisimlerden hangisini çekmez?
Pozitif yüklü bir cismi
Negatif yüklü bir cismi
Nötr bir cismi
Pozitif yük miktarı fazla olan cismi
Cisimlerin etkileşimi sonucu üzerilerinde fazladan elektrik yükü biriktirmesine ne ad verilir?
Elektriklenme
Atom
Elektroskop
Paratoner
Elektrik yüklü cisimlerin yük cinsleri zıt ise cisimler birbirine nasıl kuvvet uygular?
İtme kuvveti
Çekme kuvveti
Kuvvet uygulamaz
Hem itme hem çekme kuvveti
Aşağıdaki örneklerden hangisinde topraklamadan yararlanılmaz?
Elektrik prizlerinde
Akaryakıt istasyonlarında
Yanıcı madde taşıyan tankerlerde
Saça sürtülen kalemde
Ebonit çubuk ve yün kumaş birbirine sürtüldüğünde yün kumaş nasıl yüklenir?
Nötr olur
Negatif yükle yüklenir
Pozitif Yükle Yüklenir
Yükle yüklenmez
Bulut ile yeryüzü arasındaki yük aktarımı aşağıdakilerden hangisidir?
Şimşek
Yıldırım
Yıldırımsavar
Elektroskop
Cisimlerin yüklü olup olmadığını, hangi cins yükle yüklü olduğunu anlamamıza yarayan alete ne denir?
Elektroskop
Paratoner
Yıldırımsavar
Durgun Elektrik