45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Yarıçapı 14 m olan çember şeklindeki pistte bir tam tur atan bisikletli kaç m yol alır? (π= 22/ 7 )
22
44
66
88
Çemberlerin çevre uzunluğunu bulunuz. (π=3 alınız)
18
36
6
72
M merkezli çemberin çap uzunluğunu temsil eden doğru parçası aşağıdakilerden hangisidir?
[ÇR]
[YN]
[EM]
[EY]
Ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgen prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?
15
21
35
105
Dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç birimküptür?
10 birimküp
40 birimküp
80 birimküp
160 birimküp
Çevresinin uzunluğu verilen çemberlerin yarıçap uzunluğu nedir? (π=3,14 alınız)
10
100
50
200
Hangi ifade doğrudur?
Çemberin merkezi O noktasıdır.
π = 3 için çemberin çevre uzunluğu 30 cm’dir.
Çemberin yarıçap uzunluğu 10 cm’dir.
Çemberin çap uzunluğu 5 cm’dir.
Yukarıda eş kareli kağıt üzerinde verilen çemberin çevresi kaç santimetredir?( π=3 alınız.)
15
30
45
60
Verilen yapılar oluşturulurken kaç tane birimküp kullanılmıştır?
16 birimküp
8 birimküp
32 birimküp
64 birimküp
Çevresi 6π cm olan bir çem. üzerinde ki herhangi iki nokta arasındaki en uzak mesafe kaç cm'dir?
2
π
6
A merkezli çemberde AB doğru parçasının uzunluğu 6 cm’dir. Buna göre hangi ifade yanlıştır?
AD doğru parçasının uzunluğu 6 cm'dir.
AE doğru parçasının uzunluğu 6 cm'dir.
FC doğru parçasının uzunluğu 12 cm'dir.
BE doğru parçasının uzunluğu 6 cm'dir.
Hangi çevirme yanlıştır?
1m3 = 1000 000 cm3
1 000 cm3 = 1 dm3
1 cm3 = 1 000 mm3
10 000 dm3 = 1 m3
Hacmi 225 mL olan kavanozlardan 6 tanesinin hacmi kaç litredir? (1 L = 1000 mL)
1,1
1,35
1100
1350
Çemberlerin çevre uzunluğunu bulunuz. (π=3 alınız)
36
6
18
72
Verilen yapı kaç birimküpten oluşmuştur?
3
5
6
8