45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Aşağıda verilen hava kirliliği ile ilgili ifadelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Fosil yakıtlarının aşırı tüketilmesi
Asit yağmurları oluşumu
Fabrika ve ev bacalarından çıkan zehirli gazlar
Arabaların egzozlarından çıkan zararlı gazlar
Aşağıdakilerden hangisi doğanın dengesinin bozulmasına sebep olmaz ?
Fosil yakıt tüketiminin artması
Ağaç sayısının artması
Toprak kirliliği
Su kirliliği
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çevrenin korunması için faaliyet gösteren kurumlardan değildir ?
Çevre ve Orman Bakanlığı
TEMA
ÇEVKO
Tarım Orman Bakanlığı
Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini azaltmak için yapılabileceklere örnektir.
Fabrika atıklarının suya bırakılarak yok edilmesi.
Doğal olmayan tarım ilaçları yerine organik tarım ilaçları kullanılması.
Evsel atıkların lavabolara dökülmesi.
Plastik atıkların nehir ve göllere bırakılarak yok edilmeye çalışılması.
Aşağıdakilerden hangisi insan etkisiyle meydana gelen çevre sorunlarına neden olur ?
Sanayi ve evsel atıklar
Depremler
Volkanik patlamalar
Kasırgalar
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınacak önlemlerden değildir ?
Doğal bitki örtüsü korunmalı ve yeni yeşil alanlar oluşturulmalıdır.
Tıbbi atıklar toprağa ve suya karıştırılarak yok edilmelidir.
Kağıt, cam, plastik ve pil gibi atıklar geri dönüşüm kutularına atılmalıdır.
Enerji elde etmek için katı ve sıvı yakıtlar yerine güneş ve rüzgar gibi kaynaklar kullanılmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerdendir ?
Evlerde ve iş yerlerinde petrol ve kömür kullanımının arttırılması.
Sanayi atıklarının filtre edildikten sonra havaya verilmesi.
Toplu taşıma araçları yerine kişisel araçların kullanılması.
Yerleşim yerlerindeki sanayi tesislerinin arttırılması.
Ormanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?
Yeryüzünün oksijen kaynağıdır.
Erozyona ve küresel ısınmaya neden olur.
Rüzgarın kurutucu etkisini yok eder.
Yeryüzündeki su buharını yoğunlaştırarak yağmura dönüştürür.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Kirli sularda yaşayan canlılar kirlilikten etkilenmez.
Sanayi atıkları deniz ve göllerdeki biyoçeşitliliği arttırır.
Kirli suları kullanan insanlar kolera, sarılık, tifo gibi hastalıklara yakalanmaktadırlar.
Su kirliliği diğer kirlilikleri tetiklemez.
Su ve su kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Dünyadaki suyun büyük bir bölümü canlılar tarafından kullanılacak özellikte değildir.
Su kirliliğinin tek sebebi doğal afetlerdir.
Su kirliliği yalnızca suda yaşayan canlıları olumsuz etkiler.
Su kirliliği biyoçeşitliliği etkilemez.
Aşağıdakilerden hangisi doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz ?
Pil atıkları
Plastik atıklar
Meyve sebze artıkları
Metal atıklar
İnsan etkisiyle meydana gelen çevre kirlilikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır ?
Doğal olmayan tarım ilaçlarının kullanılması yalnızca toprak kirliliğine neden olur.
Plansız kentleşme, sanayileşme, hızlı nüfus artışı ses kirliliğine sebep olur.
Yanlış yerde ve yanlış miktarda ışığın kullanılması ışık kirliliğidir.
Sanayi atıklarının toprağa karışması, toprak kirliliğinin nedenlerindendir.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi su kirliliğinin nedenlerinden biridir?
Su kaynaklarının çevresi temiz tutulmalı
Petrol sızıntılarına karşı önlem alınmalı
Atık yağ ve deterjanlı su gibi evsel atıkların lavabolara dökülmesi
İnsanların duyarlı olması sağlanmalı
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden değildir ?
Hava kirliliği
Çevre kirliliği
Deprem
Ormanların kesilmesi
İnsan ve çevre ilişkisi konusunda araştırma yapan öğrenci aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz?
Küresel ısınma sonucu iklimlerin değişmesi
Toprak kirliliğinin artması
Asit yağmurlarının meydana gelmesi
Bilimsel çalışmalar sonucu teknolojik gelişmeler