45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

MEHMET ERDOĞANOĞLU

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

- 2/3 kesrinin toplama işlemine göre tersi hangisidir?
3/2
-3/2
2/3
-2/3
Hangisi rasyonel sayı değildir?
2/5
1/7
0/9
2/0
Rasyonel sayılarda toplama veya çıkarma işlemi yapabilmek için nelerin eşit olması gerekir?
Pay
Payda
Tam kısım
Üs
Rasyonel sayılarda çarpma işleminin yutan elemanı hangisidir?
-1
0
1
2
2,131313... sayısı nasıl bir sayıdır?
Doğal sayı
Tam sayı
Sayma sayısı
Devirli sayı
(3/5) + (7/5) işleminin sonucu hangisidir?
1
2
3
4
0,24 sayısı hangisine eşit değildir?
12/50
6/25
24/1000
24/100
3/20 = 0,ab ise a + b toplamı kaça eşittir?
6
9
12
23
Hangi sayının karesi 16/36 'ya eşittir?
8/18
4/6
4/18
8/6
50/1000 kesri hangisine eşittir?
0,5
0,05
0,005
0,0005
Rasyonel sayılarda çarpma işleminin etkisiz elemanı hangisidir?
-1
0
1
2
Hangisi hem rasyonel sayı hem de tam sayıdır?
8/3
7/2
12/4
19/3
(2/5) + 0 = (2/5) işleminde rasyonel sayılarda toplama işleminin hangi özelliği verilmiştir?
Değişme özelliği
Birleşme özelliği
Etkisiz eleman
Ters eleman
2/10 3/10 7/10 kesirlerinin küçükten büyüğe sıralanmış hali hangisidir?
7/10 3/10 2/10
3/10 7/10 2/10
2/10 3/10 7/10
2/10 7/10 3/10
2/3 sayısının küpü hangisine eşittir?
6/9
8/27
6/27
8/9