45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?
Doğayı koruma vakıflarının artılması
hızlı nüfüs artışı
bilinçli avlanma
doğal kaynakların tüketilmesi
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?
Doğayı koruma vakıflarının artılması
hızlı nüfüs artışı
bilinçli avlanma
doğal kaynakların tüketilmesi
Karga, alageyik, çizgili sırtlan canlılarından hangileri ülkemizde nesli tükenme teh. altındadır ?
Karga
çizgili sırtlan
alageyik, çizgili sırtlan
Karga, alageyik, çizgili sırtlan
Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı doğa olayı sayılmaz?
Doğal gaz patlaması
Yanardağ patlaması
Sel
Deprem
Verilenlerden hangileri doğanın dengesinin bozulmasına sebep olur?
Ağaç sayısının artması
Fosil yakıtların çok tüketilmemesi
Toprak kirliliğinin azalması
Su kirliliği
Fabrika borusundan çıkan duman ilk olarak aşağıda verilenlerden hangisini kirletir ?
hava
toprak
deniz
göl
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?
Doğayı koruma vakıflarının artılması
hızlı nüfüs artışı
bilinçli avlanma
doğal kaynakların tüketilmesi
Su ve su kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur ?
Dünyadaki suyun büyük bir bölümü canlılar tarafından kullanılacak özellikte değildir.
Su kirliliği biyoçeşitliliği olumsuz etkilemez.
Su kirliliğinin çoğu sebebi doğal afetlerdir.
Su kirliliği sadece suda yaşayan canlıları olumsuz etkiler.
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden değildir ?
hava kirliliği
çevre kirliliği
ormanların kesilmesi
deprem
Verilen bitkilerden hangisinin nesli tükenme tehlikesi altındadır?
Eğrelti otu
Gül
Lale
Orkide
Toprak kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Nükleer atıklar toprağın kirlenmesine ve yapısının bozulmasına neden olur.
Sanayi atıkları toprak kirliliğine sebep olur.
Toprak bol bol gübrelenerek verimi arttırılabilir.
Tarımda gereğinden fazla kimyasal kullanımı toprak kirliliğine neden olur.
Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir ?
fosil yakıtları mümkün olduğunca az kullanmak.
sanayi tesislerinde oluşan atıkların suya katılmasını sağlamak
Ormanları korumak ve ağaç sayısını artırma
fabrika bacalarına filtre takmak
Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir ?
fosil yakıtları mümkün olduğunca az kullanmak.
sanayi tesislerinde oluşan atıkların suya katılmasını sağlamak
Ormanları korumak ve ağaç sayısını artırma
fabrika bacalarına filtre takmak
Hava kirliliğinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?
Tarımda kullanılan ilaç ve gübreler
Fabrikadaki atıkların suya karışması
Fosil yakıtlardan çıkan zehirli gazlar
Kağıt, pil, cam, naylon torba gibi çöplerin çevreye atılması
Aşağıdakilerden hangisinin nesli tükenmemiştir ?
dinazor
moa kuşu
panda
mamut