45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Bir dairenin yarıçapı 3 katına çıkarsa alanı kaç katına çıkar?
3
6
9
12
Çevresi 20 cm olan karenin alanı ........... santimetrekaredir.
400
20
25
5
Bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına verilen addır.
Düzlem
Açıortay
Normal
Gelen ışın
Hangisinin Köşegeni yoktur?
Kare
Beşgen
Üçgen
Altıgen
Hangi düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsünü 120 derecedir?
Üçgen
Dörtgen
Beşgen
Altıgen
Hangisinin iç açıları ölçüleri toplamı 360 derecedir?
Üçgen
Kare
Beşgen
Altıgen
Kenar uzunlukları birbirine eşit ve her bir açısı 90 derece olan dikdörtgene verilen addır.
Kare
Yamuk
Üçgen
Düzgün Çokken
Ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara verilen addır
Dik açı
Tümler Açı
Bütünler açı
İç açı
Hangi ifade yanlıştır?
Çapı 16 cm olan dairenin alanı 64π'dir
Aynı noktadan geçen doğrulara noktadaş doğrular denir.
İç ters açıların ölçüleri toplamı her zaman 180 derecedir
Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki komşu açıya komşu bütünler açılar denir.
Hangi ifade yanlıştır?
Karede köşegenler birbirini dik keser
Dikdörtgende köşegenler birbirini dik keser.
Paralelkenarda köşegenler birbirini ortalar.
Eşkenar dörtgen bütün kenarları eş olan paralelkenardır.
Bir çokgenin ardışık olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçası
Kare
Üçgen
Açıortay
Köşegen
Bir köşesine ait iç açısının ölçüsü 120o olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
5
6
7
8
Hangisinin cevabı Açıortay'dır?
Çember ile, çemberin iç bölgesinin birleşimine denir
Düzgün bir dörtgendir
Çember üzerinde iki nokta arasında kalan parçaya denir
Bir açıyı iki eş açıya ayıran doğrulara denir.
Hangi düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsünü 90 derecedir?
Üçgen
Kare
Beşgen
Altıgen
Hangi ifade yanlıştır?
Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine eşit uzunluktadır
Köşegen uzunlukları bilinen eşkenar dörtgenin alanı bulunabilir
Her paralelkenar aynı zamanda bir yamuktur.
Sadece bir çift paralelkenarı olan dörtgen yamuktur