45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

İsmail Demirok

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

2 yüklü elektroskop iletkenle bağlanırsa her ikisi de nötr oluyor. İlk yük miktarları ne olabilir?
(-) 10q ve (-) 10q
(+) 10q ve (-) 20q
(-) 20q ve (+) 10q
(+) 20q ve (-) 20 q
2 yüklü cisim birbirini çekip dokunduktan sonra birbirini itiyorsa ilk ve son yükleri ne olabilir?
(+) ve (+) sonra (+)
(-) ve (-) sonra (-)
(+) ve Nötr sonra (-)
(-) ve (+) sonra (+)
Şekildeki bir sistemde elektroskobun topuz ve yaprakların yükleri nelerdir?
Topuz (+) Yapraklar(+)
Topuz (-) Yapraklar(+)
Topuz (+) Yapraklar Nötr
Topuz (+) Yapraklar(-)
Bir iletken telle bir cismin yerküreye dokundurulmasına ne ad verilir?
Topraklama
Dokunma ile elektriklenme
Şimşeklenme
Etki ile elektriklenme
Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta durgun elektriğin kullanıldığı alanlardan değildir?
Fotokopi makinesi
Parmak izi bulma
Metalik araba boyama
Elektrik motoru yapımı
Hangisi yenilenebilir enerji kaynağı değildir?
Rüzgar enerjisi
Jeotermal enerji
Nükleer enerji
Biyokütle enerji
Hangi olay durgun elektriklenmeye neden olmaz?
Dokunma
Etki ile
Sürtünme
Elle temas etme
Mıknatıs içinde çok sarımlı iletken tele akım verilerek yapılan aracın adı nedir?
Elektroskop
Mıknatıs
Elektrik motoru
Jeneratör
Nötr bir elektroskoba ( - ) yüklü bir cisim yaklaştırılınca topuz ve yaprakların yük cinsi ne olur?
Topuz (-) yapraklar (-)
Topuz (+) yapraklar (+)
Topuz (+) yapraklar nötr
Topuz (+) Yapraklar (-)
Hareket enerjisinden elektrik elde eden aracın adı nedir?
Elektrik motoru
Jeneratör
Elektroskop
Adaptör
Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını anlamamıza yarayan araca ne ad verilir?
Barometre
Termometre
Manometre
Elektroskop
Yıldırımın düştüğü yerlere zarar vermemesi için yapılan topraklama aracına ne ad verilir?
Elektroskop
Paratoner
Altimetre
Voltmetre
Şekildeki 2 elektroskoba (+) X cismi yaklaştırılıp S açılırsa elektroskopların yükleri ne olur?
A ve B nötr olur
A= (+) B= (-) yüklü olur
A=(-) B=(+) yüklü olur
A= (-) B(-) olur
İpek kumaşa sürtülerek yüklenmiş cam çubuktaki yük oluşumu nasıl açıklanır?
Sürtünme ile proton almıştır.
Sürtünme ile elektron almıştır.
Sürtünme ile elektron vermiştir.
Sürtünme ile proton vermiştir.
(-)10q yüklü bir cisim (+)2q yüklü elektroskoba dokunduruluyor. Yaprakların hareketi ne olur?
Biraz kapanır.
Tamamen kapanır.
Önce kapanır sonra açılır.
Önce açılır sonra kapanır.