45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Arda Boranoğlu

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Durumların hangisi gürültüye neden olmaz?
Sürücülerin rastgele korna çalması
Sanayi ve fabrikalardan çıkan rahatsız edici sesler
Evlerde televizyonun ve müzik aletinin sesinin fazla açılması
Kuşların ötmesi
Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin olumsuz etkilerinden birisi değildir?
Göçmen kuşların göç yollarını şaşırması.
Su kaplumbağlarının yolunu bulamaması.
Enerji israfına neden olması.
Denizlerde canlı çeşitliliğinin azalması
İstenmeyen ve insanı rahatsız eden seslere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Ses azlığı
Ses kirliliği
Işık kirliliği
Su kirliliği
Aşağıdaki ifadelerden hangileri ışığın olumlu etkilerinden biridir?
Gece gökyüzünü net olarak izleyememe
Fazla ışığa maruz kalan bitkilerin mevsimleri karıştırması
Horozlar yanlış zamanlarda ötmeye başlaması.
Sokakların aydınlatılması sayesinde geceleri de güvenle yürüyebiliyoruz
Aşağıdaki ortamlardan hangisinde ses kirliliği yoktur?
Havaalanı
Terminal
Kütüphane
Düğün salonu
Uzun süre ve tekrarlı gürültüye maruz kalan insanlarda aşağıdakilerden hangisi görülebilir?
Görme kaybı
Ses kaybı
İşitme kaybı
Bilinç kaybı
Ortamların hangisinde ses kirliliği görülmez?
Orman
Sanayi
Okul bahçesi
Otogar
Aşağıdaki ortamlardan hangisinde diğerlerine oranla daha az ışık kirliliği görülür?
Şehir merkezi
Futbol stadyumu
İzci kampları
Park
Hangisi yanlış bir ifadedir?
Uygun aydınlatma göz sağlığımızı korur.
Uygun aydınlatma enerji tasarrufu sağlar.
Uygun aydınlatma için ışık miktarı yeterince olmalıdır.
Sokak aydınlatması yapılırken, ışık göğü aydınlatmalıdır.
Görme olayı seçeneklerdeki ortamlardan hangisinde gerçekleşmez?
Ay ışığının olduğu ortamda
Çok az ışığın olduğu ortamda
Karanlık ortamda
Denizin altında
Hangisi ses kirliliğini önlemek için alınan önlemlerden birisi değildir?
Ortak kullanım alanlarında yüksek seslerle konuşmamalıyız.
Yüksek şiddette ses çıkaran aletlerde çalışan insanlar kulaklık kullanmalıdır.
Yüksek seste müzik dinlenmemelidir.
Çok konuşmaktan kaçınmalıyız.
Uzay gözlemcilerinin gözlemevlerini şehir dışına kurmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Sessiz olması,
Ucuz olması,
Gürültülü olmaması,
Işık kirliliğinin olmaması,
Aşağıdaki ses teknolojilerinden hangisi kullanım alanı bakımından diğerlerinden farklıdır?
Gramofon
İşitme cihazı
Ses bombası
Pikap
Aydınlanma teknolojilerinden hangisi diğerlerine göre daha sonra kullanılmaya başlanmıştır?
Kandil
Gaz lambası
Mum
Florasan lamba
Hangisi ışık kirliliğine neden olmaz?
Işığın, kullanıldığı mekandan dışarı taşması,
İnsanların uğramadığı saatlerde yapılan vitrin aydınlatmaları,
Gündüzleri yanan cadde ve sokak lambaları,
Çalışma masası aydınlatmak için kullanılan masa lambaları,