45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Şekerli suyu ayırmada kullanılan yöntem ile hangi çözelti bileşenlerine ayrılamaz?
Reçel
Deniz suyu
Salça
Petrol
Aynı cins atom ve moleküllerden oluşan maddelere ne ad verilmektedir?
Çözelti
Bileşik
Saf madde
Karışım
Aynı cins atomlardan oluşan maddelere ne ad verilmektedir?
Çözelti
Bileşik
Karışım
Element
Hangisi geri dönüşümün öneminden biri değildir?
Doğal kaynakları tüketir
Enerji tasarrufu sağlar
Ekonomiye katkı sağlar
Yeni iş imkânı sağlar
Yenilenemeyen enerji kaynakların yapısında hangi element bulunmaktadır?
Bor
Sodyum
Karbon
Hidrojen
Atom modelini üzümlü keke benzeten bilim insanı hangisidir?
Thomson
Dalton
Rutherford
Bohr
Atomda yer alan pozitif ve negatif tanecikler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Katman, elektron
Nötron, proton
Proton, elektron
Nötron, katman
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yapısı özelliğiyle diğerlerinden farklıdır?
Su
Tuz
Karbondioksit
Kükürtdioksit
Atomu oluşturan temel parçacıklar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
İyon, elektron, katman
Proton, nötron, elektron
Proton, katman, elektron
Nötron, iyon, katman
Aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü yanlış verilmiştir?
Lityum: Li
Hidrojen: H
Sodyum: Na
Kalsiyum: C
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülemeyen maddelerden biridir?
Cam bardak
Plastik kutu
Atık pil
Meyve kabukları
Güneş’in yapısında bulunan iki element aşağıdakilerden hangisidir?
Hidrojen ve Helyum
Karbon ve Azot
Sodyum ve Klor
Azot ve Oksijen
Elementler ile ilgili hangisi yanlıştır?
Sembollerle gösterilir
Safdırlar
Yapıtaşı atomdur
Bileşenlerine ayrılabilir
Demir-kum çözeltisini hangi yöntem ile birbirinden ayırırız?
Yoğunluk farkı ile
Buharlaştırma ile
Çözünürlük farkı ile
Mıknatıs yöntemi ile
Hangi değişken çözünme hızını etkilemez?
Toz haline getirme
Buzdolabına koyma
Çözeltiyi karıştırma
Sıcaklığını artırma