45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Sıcaklık çözünme hızını artırır. İfadesinde bağımsız değişken hangisidir?
Çözünme hızı
Tanecik boyutu
Sıcaklık
Maddenin cinsi
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yapısı özelliğiyle diğerlerinden farklıdır?
Su
Tuz
Karbondioksit
Kükürtdioksit
Atomu oluşturan temel parçacıklar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
İyon, elektron, katman
Proton, nötron, elektron
Proton, katman, elektron
Nötron, iyon, katman
Aşağıdakilerden hangisi bir elementtir.
Bakır
Şeker
Tuz
Çelik
Yenilenemeyen enerji kaynakların yapısında hangi element bulunmaktadır?
Bor
Sodyum
Karbon
Hidrojen
Hangisi geri dönüşümün öneminden biri değildir?
Doğal kaynakları tüketir
Enerji tasarrufu sağlar
Ekonomiye katkı sağlar
Yeni iş imkânı sağlar
Atomda yer alan pozitif ve negatif tanecikler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Katman, elektron
Nötron, proton
Proton, elektron
Nötron, katman
Farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturdukları saf maddelere ne ad verilir?
Element
Karışım
Çözelti
Bileşik
Güneş’in yapısında bulunan iki element aşağıdakilerden hangisidir?
Hidrojen ve Helyum
Karbon ve Azot
Sodyum ve Klor
Azot ve Oksijen
Havada en fazla bulunan element aşağıdakilerden hangisidir?
Hidrojen
Azot
Oksijen
Helyum
Termometrelerin içerisinde kullanılan element aşağıdakilerden hangisidir?
Çinko
Bakır
Civa
Kurşun
Şekerli suyu ayırmada kullanılan yöntem ile hangi çözelti bileşenlerine ayrılamaz?
Reçel
Deniz suyu
Salça
Petrol
Atom modelini üzümlü keke benzeten bilim insanı hangisidir?
Thomson
Dalton
Rutherford
Bohr
Aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü yanlış verilmiştir?
Lityum: Li
Hidrojen: H
Sodyum: Na
Kalsiyum: C
Hangisi atomu oluşturan parçacıklardan biri değildir?
Molekül
Proton
Nötron
Elektron