45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Mesut Önal

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Aynı doğrultulu zıt yönlü 2 kuvvetin bileşkesi nasıl hesaplanır
toplama
çarpma
çıkarma
önce toplama sonra çıkartma
Duran bir cisim için ne söylenebilir
Dengelenmemiş kuvvetler etkisinde dir
Sabit sürat ile hareket eder
Dengelenmiş kuvvetler etkisindedir
Hiç bir kuvvet etkisinde değildir
20N Batı 15N Kuzey 20N Doğu 15N Güney yönlerinde uygulanan kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton dur
0
40
35
70
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir
Yön değiştirme
Çekme
Döndürme
Tartma
Aşağıdakilerden hangisi en süratli dir
200m yi 20s de koşan
20m yi 4s de koşan
500m yi 50s de koşan
60m yi 5s de koşan
Kuvvet birimi nedir?
Kilogram
Saniye
Metre
Newton
Aşağıdakilerin hangisi sürat birimi dir
m/s
km/m
sa/km
m/km
Sabit süratli harekette sürat-zaman grafiği nasıl olur
Dik yükselen çizgi
Çapraz yükselen çizgi
Yan düz çizgi
Çapraz Alçalan çizgi
Geçen zamanı bulmak için hangi işlem yapılmalıdır
Zaman.Yol
Sürat/Yol
Yol/Sürat
Sürat.yol
Aşağıdaki süratlerden hangisi en hızlıdır
10m/s
10km/sa
10m/dak
10km/s
4N ve 5N büyüklüğündeki kuvvetlerin bileşkesi hangisi kesinlikle olamaz
9
8
10
1
15N Doğu 14N Batı 8N Kuzey 8N Güney yönlü kuvvetlerin dengelenmiş kuvvetinin yönü ve büyüklüğü nedir
1N Doğu
1N Batı
1N Kuzey
1 N Güney
Sürat in tanımı aşağıdakilerden hangisinde tam doğru yapılmıştır
Birim zamanda alınan yol
Birim zamandaki Hız
Birim hacimdeki kütle
Birim yoldaki zaman
Dengelenmiş kuvvetler cisim üzerinde nasıl etki eder
Cismi durdurur
Cismi yavaşlatır
Cismi hızlandırır
Cismi döndürür
Aşağıdakilerden hangisi hava direncini arttırır
Yarış arabası
Uçak
Paraşüt
Gemi