45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Mahmut SEMİZ

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Sıcaklık hangi araç ile ölçülür?
Kalorimetre
Dinamometre
Barometre
Termometre
Isı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Isı, bir enerjidir.
Isı birimi olarak kalori ya da joule kullanılır.
Isı alan maddenin sıcaklığı sürekli yükselir.
Isı alan bir maddenin hacmi artabilir.
Katı bir maddenin geçirebileceği hâl değişimleri hangileridir?
Erime-Buharlaşma
Erime-Donma
Erime-Kırağılaşma
Erime-Süblimleşme
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi saf maddeler için ayırt edici özelliktir?
Renk ve koku
Erime ve Kaynama Noktaları
Kütle
Hacim
Gaz halindeki bir madde ısı kaybederse hangi hal değişimleri görülebilir?
Yoğuşma- Kırağılaşma
Donma- Süblimleşme
Yoğuşma-Donma
Buharlaşma-Yoğuşma
Isı alış-verişi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
Isılar eşit olana kadar devam eder
Sıcaklıkları eşit olan maddeler arasında gerçekleşmez
ısının akış yönü sıcaktan soğuğa doğrudur
Son sıcaklıklar eşit olana kadar devam eder
Madde ısı alırsa aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
Sıcaklık artışı
Erime
Büzülme
Genleşme
Buzdolabından çıkan cam şişenin yüzeyinin buğulanması hangi olaya örnektir?
Erime
Buharlaşma
Kırağılaşma
Yoğuşma
Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşmanın özelliğidir?
Her sıcaklıkta olur.
Sıvının her yerinde olur.
Belli bir sıcaklıkta olur.
Sıcaklık sabit kalır.
Aşağıdakilerden hangisi Genleşme olayına örnektir?
Termometredeki alkol seviyesinin azalması
Yazın elektrik tellerinin uzaması
Sıcak hava balonlarının aşağı doğru inmesi
Bağlama tellerinin soğuk havalarda kopması
Verilen örneklerin hangisinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır?
Buz erirken etrafından sıcaklık alır.
Ayşe’nin vücut ısısı 39°C’a yükseldi.
Sıcaklık bir maddeden diğerine aktarılabilir
Kış aylarında havanın sıcaklığı –20°C’a kadar düşer.
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Kaynama sabit bir sıcaklıkta gerçekleşir
Buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir
Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızlanır
Buharlaşma Noktası ayırt edici bir özeliktir
Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Isının birimi °C ile gösterilir.
Sıcaklığın birimi joule ya da kaloridir.
Isı, kalorimetre kabı kullanılarak hesaplanır
Isı ve sıcaklık enerji türüdür.
Birbiri ile temas halinde olan X maddesi 50°C, Y maddesi 30°C ise aşağıdaki hangi olay gerçekleşmez?
Y, ısı alır.
Isının akış yönü X’ten Y’ye doğrudur.
X, önce ısı verir sonra ısı alır
X ve Y’nin son sıcaklıkları eşit olur.
Isı alan bir maddenin Katı halden Gaz haline geçmesine ne ad verilir?
Kırağılaşma
Süblimleşme
Yoğuşma
Donma