45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Volkanik patlamar sonucu hangisi yanlıştır ?
Yer kabuğunun altındaki magmanın yeryüzüne çıkması sebebiyle oluşur
Ülkemizde aktif volkan bulunmamaktadır
Volkanik patlamalar sırasında bölgeden uzaklaşmamak
Volkan patlamaları can ve mal kaybına sebep olur
Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenme tehlikesinde bir hayvandır ?
Dinazor
Mamut
Hamsi
Panda
İnsan ve çevre konusunda araştırma yapan öğrencilerden hangisi yanlıştır ?
Küresel ısınma sonucu iklimler değişmesi
Toprak kirliliği oluşurması
Asit yağmurlarının meydana gelmesi
Bilimsel çalışmalar sonucu teknolajik gelişmeler
Sorulardan hangisi deprem ilkyardım çamtasında gerek yoktur ?
Düdük
El feneri
Radyo
Tablet
Şışıklardan hangisi kasırganın özellikleri ile ilgili değildir ?
Ülkemizde sık sık görülür
Can ve mal kabına sebep olunur
Dönerek hareket eder
Hızı saatte 120 km'yi aşar
Aşağıda verilenlerden hangisi bir kirlilik değildir ?
Ev kirliliği
Su kirliliği
Hava kirliliği
Toprak kirliliği
Hangi bölgede en çok yağış oranı fazladır ?
Akdeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Şıklardan hangisi yanlıştır ?
Akdeniz foku ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altındadır.
Karetta karetta nesli şehir şıklarından etkilenmez.
Anadolu parsının ülkemizde sayısı artmaktadır.
Kardelenler koruma altına alınmıştır
Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı doğa olayı değildir ?
Meltem
Kasırga
Deprem
Sel
Hayvanlar ve bitki türlerinin yaşadığı yere ne denir ?
Habitat
Ekosistem
Ekolaji
Çöl
Hangi şıkta hava kirliliği oluşmaz ?
Egzoz dumanları
Fabrika bacalarından çıkan gazlar
Soba bacalarından çıkan gazlar
Bitkinin fotosantes karşısında oluşan gazlar
Şıklardan hangisi çevre sorunu değildir ?
Plansız kentleşme
Bitki sayısında artış
Aşırı nüfus artışı
Doğal kaynaklarının aşırı kullanılması
Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliği oluşturmaz ?
Pil
Ağaç yaprakları
Plastik ürünler
İlaçlı gübreler
İfadelerden hangisi yanlıştır ?
Savaş, çevre kirliliğine sebep olur.
Çevre kirliliği kısa sürede temizlenebilir.
Çevre, canlı ve cansız ile oluşur.
Çevre kirliliğinde bütün canlılar zarar görür.
Biyoçeşitlilik ile ilgili hangisi yanlıştır ?
Biyoçeşitlilik ülkenin milli sermayesidir
Ülkemiz biyoçeşitlilik tarafından zengindir
Biyoçeşitlkilik o bölgenin devamı açısından önemlidir
Bir bitki türünün sayısının fazla olması biyoçeşitliliğin fazla olmasını sağlar