45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Arda Boranoğlu

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Aşağıdaki hangi üç bilim insanı ,Dünya’nın yuvarlak olduğunu söylemiştir ?
Biruni, Pisagor ve Macellan
İbni Sina, Aristo ve Grham Bell
Edison, Newton, Pascal
İbni Sina, Newton, Pascal
Uçak, Dünya'mızın hangi tabakasında seyahat eder?
Kara
Deniz
Hava
Uzay
Sahile doğru yaklaşan bir gemiye baktığımızda önce geminin direkleri görülür. Bu neyin kanıtıdır ?
Geminin çok yavaş hareket ettiğini.
Denizlerin tuzlu olduğunu.
Geminin gözdesinin olmadığının
Dünya’nın yuvarlak olduğunu.
Dünya’nın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim adamı kimdir?
Pisagor
Macellan
Astronom
Astronot
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “gözlemlenebilen katmanlar“ bir arada verilmiştir ?
çekirdek – manto – taş küre
hava küre – taş küre – manto
taş küre – hava küre – su küre
çekirdek – su küre – taş küre
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
Kara katmanda dağlar ,ovalar vardır.
Dünya yüzeyinin çoğunu sular kaplar.
Dünya yüzeyindeki denizler göllerden fazladır.
Akdeniz en büyük denizdir.
Hava katmanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Dünya’nın dörtte birini oluşturur.
Bu katmanı göremeyiz ama varlığını hissedebiliriz.
Bu katmanda rüzgar ,fırtına gibi doğa olayları görülür.
Atmosfer olarak adlandırılır
Haritalarda kahverengi ile gösterilen alanlar neyi ifade eder?
denizleri
dağları
ovaları
gölleri
Dünya'mız kutuplardan biraz basık, ekvatordan şişkincedir. Dünya'nın bu özel şekline ne denir?
Geoit
Silindir
Basık top
Daire
Dünya modeli üzerinde sular hangi renkte gösterilir?
Yeşil
Pembe
Mavi
Sarı
Aşağıdakilerden hangisi gözlenemeyen katmanlardan biridir?
Kara katmanı
Hava küre
Manto
Su küre
Ülkemizde bulunan aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi kara katmanında yer almaz?
Van Gölü
Ağrı Dağı
Konya Ovası
Ihlara Vadisi
Hangisi Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtıdır?
Güneş’in doğudan doğup batıdan batması
Dünya’nın uzaydan çekilmiş fotoğrafları
Suların karalardan fazla olması
Karalardan sulardan az olması
Yanardağlardan akan magmaya ne ad verilir ?
Lav
Kül
Köz
Ateş
Dünya’mızın şekli ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur ?
Silindire benzer
Koniye benzer
Küreye benzer
Pizzaya benzer