45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Aşağıdakilerden hangisinin elektrik iletkenliği daha fazladır?
Kalem ucu
Plastik
Saf su
Bakır
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Bir telin kesitini azaltırsak direnci artar.
Metalin cinsini değiştirip daha iletken bir metal kullanırsak direnci artar.
Bir telin boyunu arttırırsak direnç artar.
Bütün elektrikli araçların direnci vardır.
Bir iletkenin direnci aşağıdakilerin hangisine bağlı değildir?
İletkenin cinsine
İletkenin boyuna
İletkenin şekline
İletkenin kesit alanına
Aşağıdakilerden hangisi bir elektrik devre elemanı değildir?
Ampul
Bağlantı kablosu
El feneri
Pil
Maddelerin, elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdiği zorluğa ne denir?
İletkenlik
Direnç
Amper
Voltaj
Tahta bakır demir plastiğe elektrik verilirse demir-bakır elektriği iletir.
Hangisi çıkartılabilir?
Metaller elektriği iletir.
Her madde elektriği iletmez.
Tahta, plastik ve seramik gibi maddeler yalıtkandır.
Yalnız katılar elektriği iletir
Dirençle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir.
Kesit alanı arttıkça elektriksel direnç azalır.
Direnci en az olan madde plastiktir.
Yalıtkanların direnci iletkenlerinkinden fazladır.
Şekildeki elektrik devresinde ampulün yanabilmesi için suyun içerisine hangisi karıştırılmalıdır?
Şeker
Alkol
Tuz
Benzin
Aşağıdakilerden hangisinde elektriksel direnç küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır.
Gümüş tel, bakır tel, altın tel
Altın tel, gümüş tel, bakır tel
Gümüş tel, altın tel, bakır tel
Bakır tel, gümüş tel, altın tel
Bu elektrik devresinde ampulün yanması için kabloların ucuna aşağıdakilerden hangisi yerleştirilir?
Metal anahtar
Cam
Plastik tarak
Kağıt
Aşağıdakilerden hangisi elektriğin tehlike oluşturduğu durumlardan biri değildir?
Prizlerin suyun kullanıldığı yerlerden uzak olması
Prize aşırı yüklenme yapılması
Prize çok fazla fiş takılması
Kablo üzerindeki yalıtkanın yıpranmış olması
İletkenin cinsi, boyu ve kalınlığı
Hangileri iletken tellerin elektrik enerjisi iletiminde etkilidir
1
1 ve 3
2 ve 3
1, 2 ve 3
Bir iletkenin direnciyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
İletkenin boyu arttıkça artar
İletkenin ağırlığına bağlıdır
İletkenin cinsine bağlıdır
İletkenin kalınlığı artıkça azalır
Ütünün fişini aşağıdaki maddelerden hangisiyle kaplarsak elektrik çarpmasından korunmuş olmayız?
Plastik
Kauçuk
Porselen
Çinko
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
Kauçuk yalıtkan bir maddedir.
İnsan vücudu elektriği iletmez.
Yalıtkan maddeler de iletkenlik özelliği kazanabilir.
Metaller elektrik iletkenidir.