45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Gül durum kesip toprağı erken bir öğrenci hangi üreme şeklini denemektedir?
Bölünerek üreme
Tomurcuklanarak üreme
Vejetatif üreme
Rejenerasyonla üreme
Erkek üreme hücresi aşağıdaki organlardan hangisinde üretilir?
Salgı bezleri
Sperm kanalları
Testis
Penis
Erkek üreme hücresi Hangisidir?
Yumurta hücresi
Embriyo
Sperm hücresi
Zigot
Bitkilerde erkek üreme hücresine verilen isim?
Polen
Yumurta
Zigot
Sperm
Sperm hücresinin kromozom sayısı kaçtır?
46
23
44
22
Çiçekte bulunan yapılardan hangisi fotosentez yapabilir?
Taç yaprak
Çanak yaprak
Dişi organ
Yumurtalık
Canlıların kendilerine benzer bireylerin meydana gelmesine ne denir?
Gelişme
Büyüme
Üreme
Döllenme
Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme ve yapı organı değildir?
Testis
Döl yatağı
Sperm hücresi
Penis
Döllenmiş yumurtanın gelişmesi sonucu oluşan yapının adı nedir?
Fetüs
Bebek
Yumurta
Embriyo
Aşağıdaki kurbağanın başkalaşım evrelerini sıralarsanız 3. sıradaki kavram hangisi olur?
Kurbağa yumurtası
Yavru kurbağa
Larva
İribaş
Böcekleri kendine çekmeye yarayan parlak hoş kokulu çiçek bölümü hangisidir?
Çiçek tablası
Çanak yapraklar
Polen
Taç yapraklar
Hangisi zigotun yerleştiği ve gelişimini tamamladığı yerdir?
Testisler
Döl yatağı
Yumurta kanalı
Sperm kanalı
Erkek üreme hücresi aşağıdakilerden hangisidir?
Sperm
Zigot
Yumurta
Testis
Yumurtanın döllenmesinden sonra yumurtanın sırayla dönüştüğü yapılar hangisidir?
Zigot-Embriyo-Fetüs-Bebek
Fetüs-Bebek-Embriyo-Zigot
Bebek-Fetüs-Embriyo-Zigot
Zigot-Fetüs-Embriyo-Bebek
Bitkide yumurtalık gelişerek hangi yapıyı oluşturur?
Çanak yaprak
Tohum
Meyve
Erkek organ