45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

I.KIZILAY
II.YEŞİLAY
III.AFAD
Yukarıdakilerden hangi­leri doğal afetlerle mücadelede görev yapar?
Yalnız I
I ve III
I ve II
II ve III
Volkanik patlamalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Dünyada bulunan yanardağların hepsi aktiftir.
Volkanik patlama sonucu çıkan gazlar zararlıdır.
Volkanik patlamalar aniden gerçekleşir.
Volkandan çıkan magmaya lav denir.
Aşağıdakilerde hangisi kasırga ile ilgili doğru bir ifade değildir?
Çatıları uçurabilir ve ağaçları devirebilir.
Can ve mal kaybına neden olabilir.
İnsanlar tarafından önlenemez.
Hızı saatte 100 km'den azdır.
Ülkemizde en fazla heyelan görülen bölge neresidir?
Doğu Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı doğa olaylarından biri değildir?
Deprem
Heyelan
Kasırga
Su baskını
Aşağıda verilen doğa olaylarından hangisi­nin çevreye verdiği zarar diğerlerine göre fazladır?
Yel
Kasırga
Hortum
Meltem
Kasırga ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kasırga çok şiddetli rüzgar olayıdır.
Kasırgayı insanlar oluşturur.
Can ve mal kaybına neden olabilir.
Kasırga okyanusa kenarı olan ülkelerde görülür.
Aşağıdakilerden hangisinin deprem çantasında bulunmasına gerek yoktur?
Telefon - Pil
Radyo - Düdük
İlk yardım malzemeleri- Su
Tablet - Oyuncak
Aşağıdakilerden hangisi heyelana sebep olan faktörlerden biri değildir?
Eğim
Toprak yapısı
Rüzgar
Yağış
Aşağıdakilerden hangisi selden korunma yollarından birisi değildir?
Akarsu yataklarına bina yapılmamalıdır.
Suyun akabilmesi için su kanalları yapılmalıdır.
Doğal bitki örtüsü korunmamalıdır.
Sel tehlikesi olan yerlere yerleşim yeri kurulmamalıdır.
Gevşek yamaçlarda bulunan toprak ve kayaçların yerlerinden hareket etmesi olayına ne denir?
Deprem
Sel
Erozyon
Heyelan
Yıkıcı doğa olayları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Can ve mal kayıplarına neden olur.
Uzun sürede meydana gelir.
İnsanlar tarafından önlenemez.
Ne zaman olacağı tam olarak bilinememektedir.
Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılmalıdır?
Çök-Kapan-Tutun pozisyonunu yapmak.
Merdivenlerden koşmak.
Deprem çantası hazırlamak.
Acil afet planı hazırlamak.
Deprem öncesinde aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
Deprem çantası oluşturmalıyız.
Rafları duvara sabitlemeliyiz.
Acil afet planı oluşturmalıyız.
Dayanıklı olmayan binada yaşamalıyız.
Aşağıdakilerden hangisi depremden korunma yollarından birisi değildir?
Binalar sağlam olmayan zemin üzerine yapılmalıdır.
Binalar fay hattı üzerine yapılmamalıdır.
Binalarda eksik ve çürük malzeme kullanılmamalıdır.
İnsanlara deprem konusunda eğitimler verilmelidir.