Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddelerin tanecikli yapısı

 Bütün maddeler tanecikli ve boşluklu yapıdadır. Madde katı hâlden sıvı hâle, katı hâlden gaz hâle ve sıvı hâlden gaz hâle geçerken tanecikler arası boşluk ve taneciklerin hareketliliği artar.
Katı tanecikleri arasındaki boşluk en az, gaz tanecikleri arasındaki boşluk en fazla, sıvı tanecikleri arasındaki boşluk ise gazlardan az, katılardan fazladır.

Madde tanecikleri bulunduğu fiziksel hâline göre titreşim, öteleme ve dönme hareketleri yapabilir.
Taneciklerin bulundukları yerde her yöne doğru yaptığı hareket titreşim hareketidir. Tüm maddeler
titreşim hareketi yapar.
Taneciklerin kendi etraflarında yaptıkları hareket dönme hareketidir. Sıvı ve gaz tanecikleri
dönme hareketi yapar.
Taneciklerin birbiri üzerinde kayarak yer değiştirme hareketlerine öteleme denir. Sıvı ve gaz tanecikleri
öteleme hareketi yapar.

Katı Maddelerin Özellikleri

 • Taneciklerin en düzenli olduğu haldir.
 • Tanecikler birbiri ile temas halindedir.
 • Tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.
 • Taneciklerinin enerjisi çok azdır.
 • Katıların tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar.
 • Belirli bir şekil ve hacimleri vardır.
 • Sıkıştırılamazlar.

Sıvı Maddelerin Özellikleri

 • Tanecikleri katı taneciklerine göre daha düzensizdir.
 • Tanecikleri birbirine temas eder. Tanecikler arasındaki boşluk katılarınkine
 • göre fazladır ancak çok azdır.
 • Taneciklerinin enerjisi katılara göre fazla, gazlara göre azdır.
 • Sıvıların tanecikleri titreşim , öteleme ve dönme  hareketi yapar. Sıvıların tanecikleri birbirleri üzerinden kayarak yer değiştirir. Sıvılar, bu sayede akışkanlık özelliği kazanır.
 • Belirli bir hacimleri vardır. Ancak belirli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.
 • Sıkıştırılamaz kabul edilirler.

Gaz Maddelerin Özellikleri

 • Taneciklerin en düzensiz olduğu haldir.
 • Gaz maddelerin tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder. Tanecikler arasındaki boşluk çok fazladır.
 • Taneciklerinin enerjisi fazladır. Bu yüzden hızlı hareket eder.
 • Gazların tanecikleri titreşim , öteleme ve dönme hareketi yapar.
 • Belirli bir şekil ve hacimleri yoktur. Bulundukları kabın şekil ve hacmini alırlar.
 • Sıkıştırılabilirler.

Deney: İyot Nerede?

 • Etil alkole eklediğimiz katı iyot gözden kayboldu, ancak alkolün her yeri iyodun rengini aldı.
 • Katı iyot, alkol içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara ayrıldı ve alkolün her yerini renklendirdi.

Sonuç: Katı iyot gözle görülemeyecek küçük taneciklerden oluşur.

Deney: Şeker Nereye Kayboldu?

 • Şeker suda çözündüğünde şekeri göremeyiz.
 • Şeker suda çözündüğünde, dereceli silindirdeki su seviyesinde değişme olmadı.
 • Şeker suda çözündüğünde, su tanecikleri arasındaki boşluklara girmiştir. Bu yüzden su seviyesinde değişme olmamıştır.

Sonuç: Su gözle göremediğimiz taneciklerden oluşur.

Maddeler bütünsel bir yapıya sahip gibi görünse de gerçekte çok küçük taneciklerden oluşmaktadır.

KADER KISMET

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

BÜYÜK RİSK

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

ONLİNE DENEME

Her Sınıf ve Üniteye Ait Türkiye Sıralamalı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.