Kuvvetin Ölçülmesi

Kuvvet nedir?

Duran bir cismi hareket ettirebilen, hareket eden cismi durdurabilen, cismin süratini, yönünü ve şeklini değiştirebilen etkiye kuvvet denir.

 • Kuvvet cismi hareket ettirebilir. Duran bir cisme kuvvet uygulayarak hareket ettirebiliriz.
 • Kuvvet hareket eden bir cismi durdurabilir. Sürücüler fren pedalına kuvvet uygulayarak aracı durdurabilir.
 • Kuvvet hareket eden cismin yönünü değiştirebilir. Elimizle bize doğru gelen topun yönünü değiştirebiliriz.
 • Kuvvet cismin dönmesini sağlayabilir. Kuvvet uygulayarak direksiyonu çevirebiliriz.
 • Kuvvet cismin şeklini değiştirebilir. Elimize aldığımız yayı sıkıştırabiliriz.

Esnek Cisim:
Kuvvet uygulandığında şekli değişen, kuvvet ortadan kalktığında eski haline dönebilen cisimlerdir.

Yay, lastik, sünger esnek cisimlere örnektir.
Cam, tahta, oyun hamuru esnek değildir.

Dinamometre Nedir?

 • Cismin ağırlığını veya cisme etkiyen kuvveti ölçmeye yarayan  alete “dinamometre”  denir.
 • Kuvvet ve ağırlık dinamometre ile ölçülür.
 • Dinamometrenin diğer adı kuvvet ölçerdir.
 • Dinamometre ile kuvvetin büyüklüğü ve bîr cismin ağırlığı ölçülebilir.

 • Dinamometreler metallerin esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.
 • Dinamometrede ölçülen değerler, Newton birimiyle (N) gösterilir. (1 Newton = 1/9,81 kg= 100 gr)
 • Dinamometreler “Esnek cisimlere eşit kuvvetler uygulandığında, uzama miktarları da eşit olur” kuralından yararlanılarak yapılmıştır.
 • Dinamometrelerin ölçebilecekleri değerler üzerindeki ölçek ile sınırlıdır. Bu sınır geçildiğinde içerisindeki yayın esneklik özelliği kaybolur ve dinamometre bozulur. Örneğin ölçek aralığı O N ile 7 N aralığında ise 7 N dan büyük kuvvetler bu dinamometre ile ölçülemez.

 • Dinamometrelerin yapısındaki yayların uzamalarında bir esneklik sınırı vardır. Bu sınır aşılırsa yay özelliğini kaybeder ve dinamometre ile doğru ölçüm yapılamaz.
 • Bir dinamometreye uygulanan kuvvet ne kadar büyükse, dinamometre yayı o kadar fazla uzar.
 • Dinamometrenin ölçebileceği en fazla kuvvet yayın kalınlığına, cinsine ve boyuna bağlıdır.
 • İnce ve esnekliği çok olan yaylar küçük kuvvetleri ölçebilir ve hassastır.

 • Kalın ve esnekliği az olan yaylar daha büyük kuvvetleri ölçebilir.

Yer Çekimi Kuvveti:
Serbest bırakılan cisimler yere düşer. Cisimleri yere doğru çeken kuvvete yer çekimi kuvveti denir. Dinamometrelerin ucuna asılan cisimler de yer çekimi
kuvveti ile çekildiğinden dinamometrenin içindeki yay uzar.

KADER KISMET

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

BÜYÜK RİSK

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

ONLİNE DENEME

Her Sınıf ve Üniteye Ait Türkiye Sıralamalı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.