Karışımların Ayrılması -Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Karışımların Ayrılması

Karışımlar fiziksel yöntemlerle oluştuğundan fiziksel ayırma yöntemleri kullanılarak birbirinden ayırabiliriz. Günlük hayatta birçok karışımı birbirinden ayırmak hayatımızı kolaylaştırmaktadır.

Bir karışımı oluşturan maddeleri birbirinden ayırmak için kullanılacak yöntem karışımı oluşturan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre belirlenir.

Karışımları ayırmada kullanılan maddelerin özellikleri

1.Madde taneciklerinin boyutlarının farklı olması

Yöntem: Süzme, eleme, ayıklama vb.

2.Maddelerin manyetik özelliklerinin farklı olması

Yöntem: Mıknatıs kullanarak ayırma

3.Maddelerin yoğunluklarının farklı olması

Yöntem: Yüzdürme, çöktürme (Santifruj), ayırma hunisi kullanma

4.Maddelerin kaynama noktalarının farklı olması

Yöntem: Buharlaştırma, Ayrımsal damıtma yani Destilasyon

 KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ

1.Süzme Yöntemi

Birbiri içinde çözünmeyen Katı-sıvı karışımlarını ayırmak için kullanılır. Süzme işleminde katı tanecikleri geçirmeyen süzgeçler kullanılır. Çay süzgeci, Makarna süzgeci örnek verilebilir. Örnek: Kum-Su, Su-Talaş vb.

2.Eleme Yöntemi

Değişik irilikteki katı taneciklerden oluşan karışımları birbirinden ayırmak için eleme yöntemi kullanılır. Çakıl-kum, kepek-un, kömür-kömür tozu bu yöntemle birbirlerinden ayrılır.

 

3.Mıknatısla ayırma yöntemi:

Demir, Nikel ve Kobalt gibi maddeler mıknatıslar tarafından çekilir. Karışımı oluşturan maddelerden biri mıknatıs tarafından çekilme özelliğine sahipse bu yöntemle ayrılabilir.

  1. Yüzdürme yöntemi

Sıvılarda çözünmeyen katı maddeleri ayırmak için kullanıldığı gibi katı-katı karışımları ayırmak içinde kullanılabilir. Yani Katı katı karışımı suya atılır, yoğunluğu büyük olan dibe batar küçük olan ise su da yüzer. Su da yüzen ayıklanarak alınır sonra süzme yöntemi ile diğer katı sudan ayrılarak işlem tamamlanır.

  1. Ayırma hunisi ile ayırma yöntemi:

Birbiri içinde çözünmeyen sıvı-sıvı heterojen karışımları ayırmak için kullanılır.

Sıvı-sıvı heterojen karışım ayırma hunisine konulur. Belirli biri süre sonra yoğunluğu fazla olan sıvı huninin altında birikir. Huninin musluğu açılarak alttaki sıvı başka bir kaba alınır. Böylece iki sıvı birbirinden ayrılmış olur.

  1. Buharlaştırma yöntemi

Genellikle katı-sıvı homojen karışımları birbirinden ayırmak için kullanılır.

Tuzlu-su, şekerli-su, tentürdiyot  süt gibi karışımlar bu yöntemle kendisini oluşturan maddelere ayrılabilir.

  1. Damıtma Yöntemi

Birbiri içinde çözünen sıvı-sıvı homojen karışımları ayırmak için kullanılır. Bu yöntemde maddelerin kaynama noktaları farkından yararlanılır.

Karışım damıtma kabına konulup ısıtılır kaynama noktası düşük olan sıvı kaynar ve buharlaşır buharlaşan sıvı cam tüplerden geçerken soğutularak tekrar sıvı hale geçer ve başka bir kaba alınır böylece damıtma işlemi tamamlanarak iki sıvı birbirinden ayrılır.

Kolanya, sirke petrol gibi sıvı homojen karışımlar bu şekilde kendisini oluşturan maddelere ayrışırlar.

  

  1. Dinlendirme yöntemi:

Bir sıvı ve içine dağılmış katı tanecikleri dibe çöktürülerek birbirinden ayrılması, dinlendirme yöntemiyle yapılır. Bir bardağın içine bir miktar su koyup karıştırdığımızda bulanık bir karışım elde ederiz. Karışım bir süre beklettiğimizde toprağın dibe çöktüğünü saydam suyun üstte kaldığını görürüz. 
Kentlerde kullanılan suların bir kısmı gölgelerden ve akarsulardan elde edilir. Taş ve toprakla karışmış durumdaki bu sular önce dinlendirme havuzlarına alınarak taş ve toprağın dibe çökmesi sağlanır.

Not-1: Santrifüjü cihazları kullanılarak çöktürme yöntemiyle kanın plazma ve kan hücreleri kısmı birbirinden ayrılabilir. Bu yöntem hastalıkların teşhisinde önemli rol oynar.

 Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm


Evde kullanımdan düşmüş, eskimiş, yıpranmış veya çöp durumuna gelmiş olan maddelere evsel atık denir.

Sıvı yağlar, çamaşır suyu, sıvı sabun, şampuan, şurup gibi sıvılar evsel sıvı atıkları oluşturur.

Kâğıt, karton, metal, cam, plastik, kauçuk, tekstil atıkları, organik atıklar (yiyecek, tırnak, saç), pet şişe, pil ve küller evsel katı atıkları oluşturur.

Herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat ve üretim süreçlerine kazandırılması geri dönüşüm olarak adlandırılır.

Geri Kazanım
Atıkların , fiziksel ve kimyasal yöntemlerle biçimleri ve bileşimleri değiştirilerek kullanılmasına geri kazanım denir.
Organik atıkların anaerobik koşullarda parçalanarak biyogaz üretimi ve biyogazın enerjiye çevrilmesi geri kazanıma örnektir.

Yeniden Kullanım

Atıkların toplama ve temizleme dışında herhangi bir işleme tabi tutulmadan, üretim şekli korunarak ekonomik ömrü tamamlanana kadar tekrar ve tekrar kullanılma işlemidir.

*Büyüdüğümüz için ayağımıza olmayan bir ayakkabının ihtiyaç sahibi birine verilmesi 

Geri Dönüşümü Olmayan Maddeler:

Meyve ve sebzelerin yenilmeyen kısımları çöptür. Çürüyebilen her şey organik atıktır ve çöp olarak değerlendirilebilir.

Geri Dönüşümün Önemi
Doğal kaynaklar korunur. (Orman, su, petrol gibi)
Atık miktarı azalır.
Yeni iş imkânları oluşturur.
Enerji tasarrufu sağlanır.
Ekonomiye katkı sağlanır.
Gelecek nesiller kaynak sıkıntısı çekmez.
Doğadaki canlıların zarar görmesi önlenir.

KADER KISMET

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

BÜYÜK RİSK

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

ONLİNE DENEME

Her Sınıf ve Üniteye Ait Türkiye Sıralamalı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.