45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Fatih Akyüz

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Hangisi periyodik tabloda bulunmayan bir element çeşididir?
Metal
Ametal
Yarı metal
Katı
Hangisi asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliğidir?
Tuz oluşturabilme
Acımsı tatta olma
Elektrik akımını iletmeme
Çok miktarda H+ iyonu bulundurma
Hangisi Asit yağmurlarına sebep olan gazlardan biri değildir?
Kükürt dioksit
Karbon dioksit
Azot dioksit
Karbon monoksit
HCI bileşiği sulu çözeltisi için hangi ifade doğrudur?
pH’ı 7’den büyüktür.
Bazik özellik gösterir.
Ele kayganlık hissi verir.
Mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürür.
Sulu çözeltisine H+ iyonu veren maddelere ne ad verilir?
Baz
Tuz
İndikatör
Asit
Periyodik tabloya son şeklini veren bilim insanı kimdir?
Henry Moseley
John Newlands
Glenn Seaborg
Alexandere Beguyer
Periyodik cetvelde soldan sağa doğru aşağıdakilerden hangisi artmaz?
Atom numarası
Grup numarası
Ametallik
Katman sayısı
Hangisi bazın özelliği değildir?
Sulu çözeltisine OH- iyonu verme
Elde kayganlık hissi
Elektrik akımı iletmeme
Cam yüzeye zarar verme
Bir bileşik oluşurken hangisi kesinlikle gözlenmez?
Gaz çıkışı
Çökelti oluşumu
Renk değişimi
Yeni atom oluşumu
Elementler periyodik tabloda hangi kurala göre sıralanmıştır?
Kütle numaralarına
Atom ağırlıklarına
Yoğunluk büyüklüklerine
Atom numaralarına
Hangisi fiziksel değişimdir?
Paslanma
Pişme
Ufalanma
Yanma
Kimyasal tepkimede hangisi korunmayabilir?
Atom cinsi
Toplam kütle
Atom sayısı
Molekül sayısı
Periyodik tablodaki dikey sütunlara ne ad verilir?
periyot
katman
grup
yörünge
Hangi olayda atomlar arası bağlar kırılarak yeni bağlar oluşur?
Buzun erimesi
Camın kırılması
Kağıdın yırtılması
Demirin paslanması
Hangisi sulu çözeltisine H+ iyonu verebilen bir bileşiktir?
Sud – kostik
Tuz ruhu
Potasyum hidroksit
Yemek tuzu