45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Sürtünme kuvveti hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?​
Hareket yönüne zıttır.
Sürtünme kuvveti ısı enerjisine dönüşebilir.​
Sürtünme kuvveti enerjinin yok olmasına neden olur.
Havadaki sürtünme sudaki sürtünmeden azdır.​
Kütle ve ağırlık birimlerin ölçüldüğü aletler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir.
Kalorimetre/Dinamometre
Eşit kollu terazi/Termometre
Termometre/ Kalorimetre
Eşit kollu terazi/Dinamometre
Ağırlık birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Metre
Newton
Celcius
Kilogram
Aşağıdaki cisimlerden hangisinin esneklik potansiyel enerjisi bulunmaktadır?
Gümüş zincir
İp halat
Paket lastik
Gümüş kablo
Hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?
Merdivenden çıkan insan
Halter kaldıran sporcu
Çatıdan düşen kiremit
Elinde ki çantayla durakta bekleyen öğrenci
Cisme uygulanan sürtünme kuvveti hangi değişkenlere bağlıdır?
Yüzeyin cinsi-Cismin hacmi
Cismin kütlesi-Cismin hacmi
Cismin kütlesi-Yüzeyin cinsi
Cismin ağırlığı-Cismin hacmi
Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye ne ad verilir?
Esneklik enerjisi
Potansiyel enerji
Kinetik enerji
Çekim enerjisi
Aşağıdakilerden hangisi kütlenin özelliklerinden değildir?
Değişmeyen madde miktarıdır
Eşit kollu terazi ile ölçülür
Cismin bulunduğu konuma göre değişir
Birimi gram veya kilogramdır
Hangisi yayın esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?
Yayın kütlesi
Yayın cinsi
Yayın gerilme miktarı
Yayın kalınlığı
Aşağıdaki cisimlerden hangisi hava direncini arttırmak için tasarlanmıştır?
Uçak
Paraşüt
Araba
Ok
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farklı enerjiye sahiptir?
Esneyen yay
Uçan kuş
Ağırlık asılı dinamometre
Hareket halindeki motosiklet
Dünyadaki ağırlığı 60 N olan cismin kütlesi ve Ay’daki ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir.
10 kg-6 N
60 kg-10 N
6 kg-10 N
6 kg-60 N
Aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?​
Yaydaki okun fırlaması
Fare kapanının fare yakalaması
Kurmalı saatin zilinin çalması
Duvarın yıkılması
Kaydıraktan kayan bir çocuğun enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?
Kinetik-Potansiyel-Elektrik
Potansiyel-Kinetik-Isı
Çekim kütle-Potansiyel-Kinetik
Esneklik-Potansiyel-Işık
Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?
Topa vuran çocuk
Duvarı iten çocuk
Kitap okuyan çocuk
Çanta taşıyan çocuk