45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

fenaktivite .com

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

23-4-78-56 sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız?
4-23-56-78
78-56-23-4
56-78-23-4
78-56-4-23
24’den geriye üçer ritmik sayılınca 3. hangi rakam sayılır?
21
18
15
12
Resimdeki toplama işleminin sonucu kaçtır?
63
73
64
96
64’den geriye dörder ritmik sayılınca 3. hangi rakam sayılır?
56
52
40
36
Bir deste elma kaç tane elmadan oluşur?
10
12
6
8
18-12-9-51 sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız?
51-18-12-9
18-51-12-9
51-18-9-12
9-12-18-51
41-5-9-18 sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız?
5-18-9-41
41-18-9-5
9-5-18-41
5-9-18-41
12 sayısı kaç onluk ve kaç birlikten oluşur?
1 onluk 5 birlik
10 onluk 2 birlik
1 onluk 2 birlik
1 onluk 20 birlik
25 sayısı kaç onluk ve kaç birlikten oluşur?
2 onluk 5 birlik
2 onluk 50 birlik
20 onluk 5 birlik
1 onluk 5 birlik
35’den geriye ikişer ritmik sayılınca 5. hangi rakam sayılır?
31
29
27
25
35 sayısı kaç onluk ve kaç birlikten oluşur?
3 onluk 50 birlik
3 onluk 5 birlik
30 onluk 50 birlik
30 onluk
Resimdeki toplama işleminin sonucu kaçtır?
38
83
14
44
Hangi cisimler simetrik kesilmiştir?
A ve B
A ve C
B ve C
D ve A
Resimdeki toplama işleminin sonucu kaçtır?
39
31
59
94
Bir düzine elma kaç tane elmadan oluşur?
10
12
6
5