45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Aşağıdakilerden hangisinde seri bağlı ampuller kullanılmıştır?
Arabalardaki ampuller
Evlerimizdeki ampuller
Fabrikalardaki ampuller
Vitrin süslemelerindeki ampuller
Seri bağlı devrede ampul parlaklığını arttırmak isteyen Levent hangi değişikliği yapmalıdır?
Seri bağlı özdeş ampul eklemelidir
Pil eklemelidir
Paralel bağlı özdeş ampul eklemelidir
Pil çıkarmalıdır
Aşağıdaki voltmetre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Devredeki gerilimi ölçmek için kullanılır
Devreye seri bağlanır
Direnci çok azdır
Devredeki akımı ölçmek için kullanılır
Şekildeki seri bağlı devrede ampullerden biri patlarsa diğer lambanın parlaklığı nasıl değişir
Azalır
Artar
Söner
Değişmez
Ampermetre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Ampermetre devreye paralel bağlanır
Ampermetre devreden geçen akımı ölçer
Ampermetrenin + ve - uçları vardır
Ampermetrenin direnci çok azdır
Elektrik devresinde devreden geçen akımı ölçen alet hangisidir?
Voltmetre
Ampul
Direnç ölçer
Ampermetre
Özdeş pil ve ampuller ile şekildeki devreleri kuran Müge öğretmen hangi hipotezi test etmektedir?
Pil sayısı arttıkça ampul parlaklığı azalır
Ampul sayısı artıkça ampul parlaklığı azalır
Ampul sayısı artıkça ampul parlaklığı artar
Pil sayısı arttıkça ampul parlaklığı artar
Şekildeki elektrik devrelerinde ampullerin bağlanma şekilleri aşağıdakilerden hangisi gibidir?
Paralel-Seri-Paralel
Seri -Paralel-Paralel
Seri-Seri -Paralel
Seri -Paralel- Seri
Özdeş ampullerle kurulan devredeki ampullerin parlaklıklarını sıralayınız
1=2=3
1=2 > 3
3 > 1= 2
1 > 2 > 3
Paralel bağlı elektrik devresine 1 ampul eklenirse aşağıdaki değişikliklerden hangisi olur?
Devreden geçen akım azalır
3. Ampulün parlaklığı azalır
Devrenin toplam direnci artar
Ampullerin parlaklığı değişmez
Paralel bağlı devrede aşağıdakilerden hangisi yapılırsa ampul parlaklığı azalır?
Devreden pil çıkarmak
Devreye paralel ampul eklemek
Devreye pil eklemek
Devreden ampul çıkarmak
Basit elektrik devresi su tesisatına benzetilir. Buna göre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boru > Bağlantı kablosu
Kıvrımlı boru > Pil yatağı
Su pompası > Pil
Vana > Anahtar
Ampullerin bağlanma şekilleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Paralel bağlı ampullerden biri patlarsa diğer ampüller yanmaya devam eder
Paralel bağlı devrede devreye ampul eklendiğinde ampul parlaklığı değişmez
Seri bağlı devrede devreye ampul eklendiğinde ampul parlaklığı değişmez
Seri bağlı devreye pil eklendiğinde ampullerin parlaklığı artar
Özdeş ampul ve pillerle kurulan elektrik devrelerinden hangisinde ampul daha fazla ışık verir?
1
2
3
4
Özdeş pil ve ampuller ile şekildeki devreleri kuran Bülent öğretmen hangi hipotezi test etmektedir?
Ampul sayısı artıkça ampul parlaklığı azalır
Ampul sayısı artıkça ampul parlaklığı artar
Pil sayısı arttıkça ampul parlaklığı artar
Pil sayısı azaldıkça ampul parlaklığı azalır