45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Aşağıdaki canlılardan hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesindedir ?
Tavşan
Alageyik
Zebra
Ananas
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden değildir ?
Hava kirliliği
Su kirliliği
Çevre kirliliği
Ağaçlandırma
Aşağıda verilen kirlilik çeşitlerinden hangisi canlıları sadece de psikolojik olarak etkiler ?
Hava kirliliği
Su kirliliği
Toprak kirliliği
Gürültü kirliliği
Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi su kirliliği sonucunda oluşmaz ?
Tifo
Dizanteri
Kolera
Astım
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin azalmasına neden olur ?
Doğal yaşam alanlarının korunması
Tarım faaliyetlerinin kontrol altına alınması
Kimyasal gübre kullanması
İnsanların bilinçlendirilmesi
Bir bölgede biyoçeşitliliğin artması aşağıda verilen alanlardan hangisinin gelişimini etkilemez ?
Sağlık
Spor
Ekonomi
Tarım
Lerden hangisi çevre ile ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşlardan değildir ?
Tema
T.C. çevre ve orman bakanlığı
Çevko
MKE
Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı doğa olayları arasında gösterilmez ?
Yangın
Deprem
Heyelan
Sel
Bu görsel hangi kirlilik çeşidine aittir ?
Hava kirliliği
Su kirliliği
Çevre kirliliği
Biyoçeşitlilik
Aşağıda verilenlerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden değildir ?
orman yangınları
Plansız kentleşme
Organik tarım
Erezyon
Çevreyi en çok kirleten canlı aşağıdakilerden hangisidir ?
Kuşlar
Balıklar
İnsanlar
Köpekler
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini engellemek için alınan önlemlerden birisi değildir ?
Toplu taşıma araçları kullanılması
Fabrika bacalarına filtre takılması
Evlere yalıtım yapılması
Pillerin çöp kutusuna atılması
Resimdeki sonuca neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir ?
Deprem
Sel
Volkanik patlama
Kasırga
Aşağıdaki yaşam alanlarının hangisinde biyolojik çeşitlilik daha azdır ?
Göl
Kutup
Orman
Deniz
Canlılardan hangisinin neslinin ülkemizde tükenme tehlikesi yoktur ?
Tilki
Kardelen
Caretta caretta
Kelaynak