45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Toprağın üzerini kaplayan ani, düzensiz, büyük su taşkınlarına denir.
Hortum
Deprem
Kasırga
Sel
Volkanik patlama ile yeryüzüne çıkan magmaya denir.
Ateş
Yer kabuğu
Lav
Taş
Okyanuslardan karaya doğru hareket eden, hızı saatte 117 kmyi aşan rüzgâr, hava olayı.
Deprem
Kasırga
Volkanik Patlama
Hortum
Doğada insan kontrolü dışında meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan doğa olaylarına denir.
Doğal afet
Deprem
Heyelan
Hortum
Aşağıdakilerden hangisi deprem çantasında bulunmasına gerek yoktur?
Düdük
Tablet
İlkyardım malzemeleri
Pilli radyo
Yer kabuğunda meydana gelen ani kırılmalar sonucunda oluşur.
Heyelan
Deprem
Volkanik patlama
Sel
Volkanik patlamalarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Yeryüzüne çıkan magmaya lav denir.
Aniden gerçekleşir.
Dünya'nın iç kısmının sıcak olduğunu gösterir.
Yanardağların hepsi aktiftir.
Deprem sırasında sınıfta bulunuyorsak aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
Koridora çıkmalıyız.
Pencereden atlamalıyız.
Yere yatmalıyız.
Çök kapan tutun pozisyonu almalıyız.
Heyelandan korunmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Eğimli araziler ağaçlandırılmalıdır.
Yerleşim yerleri heyelan bölgelerine kurulmamalıdır.
Heyelan olabilecek yollara istinat duvarı yapılmalıdır.
Heyelan tatbikatı yapılmalıdır.
Yıkıcı doğa olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
İnsanlar neden olur.
Can ve mal kaybına neden olur.
Aniden gerçekleşir.
Yıkıcı doğa olayları insanlar tarafından önlenemez.
Rüzgârın hızı 90-110 km arasındaki şiddetli rüzgârlara denir.
Fırtına
Hortum
Heyelan
Kasırga
Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekir?
Rafları duvara sabitlemek
Deprem çantası hazırlamak
Pencere ve kapılardan uzak durmak
Aile afet planı oluşturmak
Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?
Hortum
Kasırga
Heyelan
Meltem
Aşağıdakilerden hangisi heyelanı artıran faktörlerden biri değildir?
Arazinin eğimli olması
Aşırı yağış alma
Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
Rüzgarların fazla esmesi
Sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın şiddetle yer değiştirmesi sırasında oluşan rüzgârlar.
Fırtına
Hortum
Kasırga
Heyelan