45

3x
Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

“Gündüzleri yanan ışıkları kapatırım.” Cümleyi söyleyen kişi için ne söylenebilir?
Elektrik tasarrufuna katkıda bulunuyor.
Geceleri bütün ışıkları yakıyor.
Gözleri iyi gördüğü için ışık yakmak ihtiyacı duymuyor.
Gece görüş yeteneğine sahiptir
Hangisi 3. sınıfa giden Ali’nin evde yapması gereken bir iştir?
yemek pişirmek
oyuncaklarını toplamak
Bulaşık yıkamak
çamaşır yıkamak
Hangisi günlük plan yapmamızın temel nedenidir?
Zamanı verimli kullanmak için
Babamız söylediği için
Sağlıklı olmak için
Enerji tasarrufu için
Evimizde su tasarrufu için hangi öneri uygulanmamalıdır?
Flamanlı armut ampuller kullanmalıyız.
Dişimizi fırçalarken suyu kapatmalıyız.
Bozulan muslukları tamir ettirmeliyiz.
Bulaşıkları makinede yıkamalıyız.
Evdeki teknolojik ürünler ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Tümünü çocuklar kullanabilir.
Hayatımızı kolaylaştırır.
Büyüklerinin kontrolünde kullanabilir.
Prizde bırakılmamalıdır.
Aşağıdakilerden kaynakların hangisinde yapacağımız tasarruf aile bütçesine katkı sağlamaz?
Güneş
elektrik
doğalgaz
su
Evde kullanılan alet ve makinelerin yararı hangisidir?
İşleri kolaylaştırır.
Evleri zengin gösterir.
Elektrik harcanmasına neden olur.
Süs eşyası olarak kullanılır
Bir yerin kuşbakışı görünümünün kağıt üzerine çizilmesine ne denir?
Plan
Harita
Kroki
Animasyon
Aşağıdaki teknolojik aletlerden hangisi haberleşme amaçlı kullanılmaz?
Telefon
Bilgisayar
Tablet
Otomobil
Bir çocuğun evde sorumluluk alması hangi sonucu oluşturmaz?
Kendi becerilerini geliştirir.
Aile içi dayanışmaya katkı sağlar.
Ödevlerine yeterince zaman ayırmasına engel olur.
Aile içi işbirliğine katkı sağlar.
Evimizin krokisini çizerken aşağıdakilerden hangisini belirtmemize gerek vardır.
Evimizin bulunduğu sokağı
Evimizin oda sayısını
Evimizin önünde bulunan çöp kovalarını
Evimizdeki önünde bulunan arabaları
“Günümüzü planlamak ................ ” cümle nasıl tamamlanmalıdır?
işlerimizi zorlaştırır.
oyuna daha fazla zaman ayırmamızı sağlar.
canımızın sıkılmasına neden olur.
zamanımızı iyi değerlendirmemizi sağlar.
Hangisi dedemizin çocukluğunda bulunan teknolojik ürünlerden biridir?
bilgisayar
tablet
cep telefonu
radyo
Hangisi yaşamımızı sürdürmemiz için gerekli olan temel ihtiyaçlarımızdan değildir?
Beslenme
Giyinme
Bilgisayar
Barınma
İhtiyaç ve isteklerimizle ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
İsteklerimize öncelik vermeliyiz.
İhtiyaçlarımızı ertelemeliyiz.
İhtiyaç ve isteklerimize öncelik vermeyiz.
İhtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz.