45

Başlıyor....
A ŞIKKI
C ŞIKKI
B ŞIKKI
D ŞIKKI
Son Kararım
Yeni Soru
Geri Çekil
 • 1,000,000₺
 • 500,000₺
 • 250,000₺
 • 100,000₺
 • 50,000₺
 • 25,000₺
 • 16,000₺
 • 8,000₺
 • 4,000₺
 • 2,000₺
 • 1,000₺
 • 500₺
 • 300₺
 • 200₺
 • 100₺

Seda Nur Şimşek

2500₺

2500₺

Tekrar Oyna | Diğer Oyunlar | Hata Bildir

Şekil I ve II'de belirtilen yüzeyler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
1 numaralı yüzey 2 numaralı yüzeye göre daha parlaktır.
2 numaralı yüzey pürüzlü yüzeydir.
1 numaralı yüzeye gelen ışınlar ile yansıyan ışınlar birbirine paraleldir.
1 numaralı yüzeyde dağınık yansıma söz konusudur.
Işığın yayılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Işık doğrusal yayılır.
Işık bir enerjidir.
Işık bütün ortamlarda yayılabilir.
Işık uzayda yayılabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bir ışık kaynağı değildir?
Ay
Mum
Güneş
El Feneri
Verilen bilgilerin doğru olabilmesi için altı çizili sözcüklerden hangileri kullanılmalıdır?
Pürüzsüz-dağınık-dağınık
Pürüzlü-düzgün-dağınık
Pürüzsüz-düzgün-düzgün
Pürüzlü-dağınık-düzgün
Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?
Güneş
Yıldırım
El Feneri
Ateş Böceği
"Bazı gıda maddeleri ışık aldığında bozulurlar"Bahsedilen gıdaları hangi malzeme ile saklayabiliriz?
Naylon torba
Yağlı kağıt
Kese kağıdı
Cam kap
Işığın yayılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Işık olmadan da cisimler görülebilir.
Işık yayan cisimler karanlıkta görülebilir.
Güneşten Dünyamıza gelen ışık, ışığın boşlukta yayıldığını kanıtlar
Işık kaynakları doğal ve yapay olarak ikiye ayrılır.
Düzgün ve pürüzlü yüzeylerle deney yapmak isteyen biri hangi iki cismi kullanmalıdır?
Ayna-Düzgün alüminyum folyo
Ayna- koyu renkli cam
Buruşturulmuş alüminyum folyo - boyası eskimiş araba
Yüzeyi çizilmiş gümüş tepsi - Yüzeyi çizilmemiş gümüş tepsi
Gölge ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Sabit duran cisimlerin gölgeleri gün içinde hareket edebilir.
Gölgemizin boyu günün her saati sabittir.
Yarı saydam maddelerin gölgesi tam gölgeden biraz açık renktedir.
Gölgelerin boyları her zaman aynı olmayabilir.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Saydam maddelerin bir tarafından baktığımızda diğer tarafı rahatça görürüz.
Hava saydam bir maddedir.
Sisli hava opak madde gibi ışığı geçirmez.
Cam saydam madde olduğu için pencerelere takılır.
Aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak Hayır cevabını veririz?
Güneş doğarken ışık ışınları doğrusal mı yayılır?
Çevremizdeki varlıkları görebilmemiz için ışık gerekli midir?
Doğal ve yapay ışık kaynaklarından çıkan ışık ışınları farklı mı yayılır?
Işık kaynağından çıkan ışık ışınları her yöne mi yayılır?
Işık kaynağından yayılan ışınlar ............ olarak her yöne yayılır. Cümleyi tamamlayın
Eğrisel
Dalgalar
Bütünsel
Doğrusal
1. Cam
2. Karton
3. Yağlı Kağıt
Yukarıda verilen maddelerin yapısı hangi şıkta doğru verilmiştir?
Saydam-yarı saydam-opak
opak-saydam-yarı saydam
yarı saydam-opak-saydam
saydam-opak-yarı saydam
Görselde ki yansıma hangi cisme ait olabilir?
Düz ayna
Cilalı tahta
Çizilmiş çaydanlık
Koyu renkli cam
Gölge ne zaman oluşur sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
Işık kaynağı olmadığı zaman
Bir cisim ışık kaynağını engellediği zaman
Işık doğrusal yayıldığı zaman
Bir madde ışığı yansıttığı zaman