Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Ayırt edici özellikler

Doğada bulunan binlerce madde birçok özelliği bakımından birbirine benzer, ancak bazı özellikleri ise sadece kendilerine özgüdür. Maddeler; renk, koku, tat gibi bazı özellikleri kullanılarak ayırt edilebilir. Ancak bazı maddelerin bu özellikleri aynı olabilir. Ayrıca maddelerin koku ve tatlarına bakmak son derece tehlikelidir. Maddelerin birbirinden ayırt edilebilmesini sağlayan ve her madde için kendine özgü olan özelliklere ayırt edici özellik denir.

Erime ve donma noktası (erime ve donma sıcaklığı) maddelerin ayırt edici özelliklerindendir.

Erime noktası: Isı alan bir katının sıcaklığı artar. Sıcaklık belirli bir değere ulaştığında erimeye başlar ve maddenin tamamı sıvı hale geçinceye kadar bu sıcaklık değişmez. Saf katı maddelerin erimeye başladığı bu sıcaklık değerine erime noktası (erime sıcaklığı) denir. Buz için erime noktası 0 0C dir.

Donma noktası: Isı veren bir sıvının sıcaklığı azalır. Sıcaklık belirli bir değere ulaştığında donmaya başlar ve maddenin tamamı katı hale geçinceye kadar sıcaklık değişmez. Saf sıvı maddelerin donmaya başladığı bu sıcaklık değerine donma noktası (donma sıcaklığı) denir. Su için donma noktası 0 0C dir.

Aynı maddeler için

Erime noktası = Donma noktası

NOT: Kış aylarında hava sıcaklığı 0 0C’nin altına indiğinde yollar buzlanır. Yollardaki buzlanmayı önlemek için yollara tuz dökülür. Tuz, suyun donma noktasını düşürdüğünden suyun 0 0C’nin altında bile donmaması sağlanır.

Kaynama noktası maddelerin ayırt edici özelliklerindendir.

Kaynama noktası: Isı alan saf sıvıların sıcaklıkları belirli bir değere ulaştığında sıvı, kaynamaya başlar. Sıvı maddenin kaynamaya başladığı bu sıcaklık değerine kaynama noktası(kaynama sıcaklığı) denir. Su için kaynama noktası 100 0C’dir.

Madde miktarı erime noktasını, donma noktasını ve kaynama noktasını değiştirmez sadece erime, kaynama veya donma süresini değiştirir. Örneğin; miktarı ne olursa olsun su 100°C’de kaynar.

Bazı saf maddelerin erime, donma ve kaynama sıcaklıkları:

Isınma grafikleri

Yukarıdaki saf maddeler;
A-B arasında katı hâldedir.
B-C arasında katı-sıvı karışımı hâlindedir.
C-D arasında sıvı hâldedir.
D-E arasında sıvı-gaz karışımı hâlindedir.
E-F arasında gaz hâldedir

Madde ısı aldığı halde sıcaklığının artmadığı;
B-C arasında hâl değişimi gerçekleştirmiştir.
D-E arasında hâl değişimi gerçekleştirmiştir.

Suyun ısınma grafiğine göre

  • 0 C de su erir ve donar.
  • Suyun erime ve donma sıcaklığı 0 C dir.
  • 100 C de su kaynar ve yoğuşur.
  • Suyun kaynama ve yoğuşma sıcaklığı 100 C dir.
  • madde iki kez hal değiştirmiştir. 
  • Su ısı almasına rağmen sıcaklığının bazı zaman aralıklarında değişmemesi suyun saf bir madde olduğunu gösterir.

KADER KISMET

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

BÜYÜK RİSK

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

ONLİNE DENEME

Her Sınıf ve Üniteye Ait Türkiye Sıralamalı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.