Besin Zinciri

Canlılar arasında beslenme ilişkisi

 Bir yaşam alanında canlılar arasında beslenme ilişkisini gösteren şekil ve şemalara besin zinciri denir.


●Bir besin zinciri mutlaka üretici bir canlı ile başlar. Besin zincirinde üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe bir üst basamağa enerjinin ancak %10’u aktarılır.

Besin zincirindeki herhangi bir canlının sayısındaki artış veya azalış bu canlılar arasındaki enerji akışını bozar.

Üreticiler;

Bitkiler, su yosunları (Alg), siyano bakteriler ve öglena üretici canlılardır. Üreticiler besin zincirinde ilk basamakta yer alır.
Üreticilerin hepsinde klorofil bulunur. Bu canlılar ışıklı ortamda fotosentez yolu ile besin ve oksijen üretirler.
Tüketiciler;
Üreticilerle beslenenlere otçullar (1. dereceden tüketiciler), etle beslenenlere etçiller (2. dereceden tüketiciler), hem et hem otla beslenen canlılara ise hepçiller denir. Ayrıştırıcı canlılar da tüketicidir.

Ayrıştırıcılar


Bütün canlıları çürütüp toprağa karıştıran ve madde döngüsüne katkı sağlayan canlılardan oluşur. Yok olmaları halinde ilk olarak üreticiler etkilenir.
Ayrıştırıcılar şapkalı mantarlar ve bazı bakterilerden oluşurlar. Bütün canlı atıkları ve canlı ölülerini çürüttükleri için hepsi ile ilişkilidirler. Bu yüzden her basamakta yer alırlar. Atık maddelerin doğada birikimini engellerler.
Besin zincirinde zararlı kimyasal maddeler vücuttan atılamayıp vücut içinde tutuluyorsa; üreticilerden son tüketicilere doğru gidildikçe bir sonraki canlıda birikecektir. Bu duruma biyolojik birikim denir.
Üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe, aktarılan enerjiyi gösteren şemaya enerji piramidi denir.

Enerji piramidinde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe;
Aktarılan enerji azalır.
Birey sayısı azalır.
Canlıda biriken zararlı madde, biyolojik birikim artar.
Canlı büyüklüğü artar.
Biyokütle azalır.

Ekosistemlerde birçok besin zinciri birbiri ile ilişkilidir. Bu karmaşık beslenme ilişkisine besin ağı denir.

Ekosistemlerde canlı çeşitliliği ne kadar fazla ise; canlıların besin ağı ilişkisi artar. Bu da ekosistemi güçlü kılar.
Besin ağında bir canlı sayısındaki değişim, tüm besin ağındaki canlı sayısını etkiler.

KADER KISMET

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

BÜYÜK RİSK

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

ONLİNE DENEME

Her Sınıf ve Üniteye Ait Türkiye Sıralamalı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.