5. Sınıf 6. Ünite İnsan ve Çevre

Konu Anlatımı

Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları ortamdır.
● Çevrede canlı varlıkların dışında toprak, hava ve su gibi cansız varlıklar da bulunur.
● İnsanlar beslenme, barınma, ısınma gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli çevresiyle etkileşim hâlindedir. Ancak bu ihtiyaçlarını karşılarken çevreye olumsuz etkide bulunarak doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklar azalır, küresel ısınma oluşur, çevre kirlenir.
Çevre kirliliği; hava, su, toprak, ses, ışık ve nükleer kirlilik gibi farklı şekillerde ortaya çıkar.
Çevre Kirliliğinin Sebepleri:
1. İnsanların kaynakları aşırı tüketmesi,
2. Plansız kentleşme,
3. Hızlı nüfus artışı,
4. Sanayileşme,
5. Ormanların yok edilmesi,
6. Çevremizdeki canlıların aşırı avlanması, canlıların neslinin tüketilmesi.
Hava Kirliliği:
Evlerde, otomobillerde ve fabrikalarda kullanılan yakıtlardan çıkan zehirli gazlar havayı kirletir.
Su Kirliliği:
Evsel ve sanayi atıkları ile bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları yeryüzü ve yeraltı sularına karışarak suları kirletir.
Toprak kirliliği:
Sanayi ve nükleer tesislerin atıkları, tarımda kullanılan kimyasal gübreler ile ilaçlar toprağın yapısını bozar
ve toprak kirliliğine sebep olur.
Çevre Kirliliğine Karşı Alınabilecek Önlemler:
1. İnsanlara geri dönüşüm bilinci kazandırılarak; kağıt, cam, plastik, pil gibi atıkların geri dönüşüme kazandırılması sağlanmalıdır.
2. Ev ve fabrika bacalarına filtre takılması gerekmektedir.
3. Sanayide ve evlerde kullanılan suların arıtılarak doğaya bırakılması sağlanmalıdır.
4. Doğal bitki örtüsü ve ormanlar korunmalıdır.
5. Plansız kentleşme önlenmelidir.
6. Nükleer atıklar toprağa zarar vermeyecek şekilde depolanmalıdır.
7. Fosil yakıtlar yerine çevreyi kirletmeyen yakıtlar tercih edilmelidir.
8. Avlanmaların kontrol edilerek canlıların neslinin tüketilmesinin önlenmesi gerekir.

Konu Anlatım Sunusu

Etkileşimli Etkinlikler

KADER KISMET

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

BÜYÜK RİSK

Sınıf İçin Yarışma Oyna-Ekle

ONLİNE DENEME

Her Sınıf ve Üniteye Ait Türkiye Sıralamalı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.